Mon. May 23rd, 2022
Thế giới

New START là hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga với tên gọi chính thức là Các biện pháp cắt giảm hơn nữa và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược. Nó được ký vào ngày 8/4/2010 tại Praha, được phê chuẩn, có hiệu lực vào ngày 5/2/2011. Ảnh: AP

Ngày 25 tháng 10, Phát biểu tại Hội đồng cố vấn quốc tế của Trung tâm nghiên cứu James Martin về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (CNS) do Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury tổ chức tại thành phố Monterrey, bang California, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Việc rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi châu Âu và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng là những điều kiện tiên quyết cho các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về loại vũ khí này.

“Điều kiện tiên quyết để thảo luận về vũ khí hạt nhân phi chiến lược là rút các đầu đạn hạt nhân này của Mỹ khỏi châu Âu về lãnh thổ quốc gia của họ, loại bỏ các cơ sở hạ tầng mà chúng lưu trữ, duy trì và chấm dứt việc thực hiện các sứ mệnh chia sẻ hạt nhân của NATO”, nhà ngoại giao này nói.

Thế giới

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Ông khẳng định Nga và Mỹ “vẫn tồn tại những khác biệt lớn về các vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự chiến lược”.

Ví dụ, Hoa Kỳ kiên quyết mở rộng hệ thống kiểm soát vũ khí hiện tại dựa trên hiệp ước cắt giảm vũ khí mới. Nó tìm cách bao quát tất cả các loại vũ khí hạt nhân.

“Ở đây, các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi đang đề cập đến bất kỳ đầu đạn hạt nhân nào được triển khai chứ không phải triển khai trên các phương tiện vận tải liên lục địa và các phạm vi khác.

Trong khi đó, Washington không giấu giếm thực tế rằng ưu tiên của họ là tập trung vào các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược và hệ thống phân phối chiến lược mới nhất của chúng tôi”, Đại sứ Nga lưu ý và nói thêm rằng Nga có lập trường nhất quán trong vấn đề này.

“Đối với các loại vũ khí chiến lược mới nhất của chúng tôi, một số trong số đó đã hoặc sẽ được xem xét trong START mới. Trong khi đó, chúng tôi không ngại thảo luận về vai trò và vị thế của các hệ thống chiến lược khác trong chế độ kiểm soát vũ khí trong tương lai”, Đại sứ nhấn mạnh.

Vĩnh Hưng (theo TASS)

Leave a Reply

Your email address will not be published.