Sun. Aug 14th, 2022

Tháng 11 này, VinFast VF E34 chính thức được bán ra thị trường Việt Nam với giá 690 triệu đồng.

Bảng giá xe VinFast tháng 11/2021:

VinFast President: từ 3,8 tỷ đồng.

VinFastLuxA2.0:

Phiên bản tiêu chuẩn (cơ sở): 1.115.120.000 đồng.

Xe cộ

VinFast VF E34.

Phiên bản cao cấp (Plus): 1.206.240.000 đồng.

Phiên bản cao cấp (Premium) nội thất bọc da Nappa đen: 1.358.554.000 đồng.

Phiên bản cao cấp (Premium) Nappa Be hoặc nội thất da nâu: 1.358.554.000 đồng.

VinFast Lux SA2.0:

Phiên bản tiêu chuẩn (cơ sở): 1.552.090.000 đồng.

Phiên bản cao cấp (Plus): 1.642.968.000 đồng.

Phiên bản cao cấp (Premium) Nội thất bọc da Nappa đen: 1.835.693.000 đồng.

Phiên bản cao cấp (Premium) Nappa Be hoặc nội thất da nâu: 1.835.693.000 đồng.

VinFast VF E34: 690 triệu đồng.

VinFast Fadir:

Phiên bản tiêu chuẩn: 425 triệu đồng.

Phiên bản Premium: 459 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp: 499 triệu đồng.

Ngọc Hân (Theo VinFast)

Leave a Reply

Your email address will not be published.