Sat. Aug 13th, 2022

-Video cận cảnh mẫu xe đua Porsche 917 concept. Nguồn: Hiking Joe.

-Video cận cảnh mẫu xe đua Porsche 917 concept. Nguồn: Hiking Joe.

Xe cộ

1. Mazda rx Vision.

Xe cộ

2. Renault Trezo.

Xe cộ

3. Tập bản đồ phổ biến Tanoak.

Xe cộ

4. Audi Sky Ball.

Xe cộ

5. Nissan IDX.

Xe cộ

Genesis VI.

Xe cộ

7. Porsche 917 Racing Concept.

Xe cộ

8. Kangaroo phong cách GFG.

Xe cộ

9. Peugeot Electronic Legend Concept.

Xe cộ

10. MercedesBenz-Maybach Vision 6 Convertible.

Phạm Kiều (Theo CarBuzz)

Leave a Reply

Your email address will not be published.