Mon. Aug 8th, 2022

Đây là thông tin được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 12/CP về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Cụ thể, từ ngày 15/6/2020 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) và Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị đã lập biên bản và gửi gần 14.349 trường hợp đến lập biên bản xử phạt. Vi phạm thông qua đối sánh hình ảnh. Tuy nhiên, trong số này chỉ có khoảng 1.492 trường hợp thi hành quyết định xử phạt (chiếm hơn 10,3%), nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã tăng cường xử phạt vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông như: Phê duyệt danh mục thiết bị thu thập hình ảnh phục vụ công tác này, thông báo 22 tuyến đường xử phạt qua hệ thống. Cố định camera giám sát giao thông.

Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành kế hoạch sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố và lắp đặt bổ sung 51 camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố. Vị trí có tình hình giao thông phức tạp.

Hiện nay, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị có nhiệm vụ theo dõi, giám sát tình hình giao thông qua 857 camera, hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông linh hoạt thu thập dữ liệu tại 216 chốt. Từ 100 thiết bị VDS (cảm biến nhận dạng xe). . .

KIÊN CƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.