Mon. May 23rd, 2022
Giao thông

15 địa phương thống nhất kết nối vận tải hành khách tuyến cố định với TP. Cần Thơ

Theo thông báo, Sở GTVT TP. Cần Thơ đã nhận được sự đồng thuận và có ý kiến cùng thống nhất hoạt động lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có đối lưu với thành phố. Do đó, Sở GTVT Cần Thơ thông báo hoạt động lại các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 15 địa phương và ngược lại gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang và TP. HCM.

Đối với các tuyến Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang và TP. HCM với tần suất hoạt động 100%. Các tuyến còn lại với tần suất 50%. Tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 15 địa phương với tổng số tuyến được chấp thuận 73.

Sở GTVT TP Cần Thơ thông báo đến các bến xe khách, trạm dừng nghỉ, các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển khai và thực hiện.

Trong thông báo, Sở GTVT Cần Thơ đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe khách thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã công bố (đối với tỉnh, thành phố có phương tiện đi đến và ngược lại). Đồng thời báo cáo ngay đến Sở GTVT đầu tuyến để điều chỉnh hoạt động lại kịp thời đúng theo quy định.

Trước đó, Sở GTVT TP. Cần Thơ có công văn xin ý kiến kết nối lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ TP. Cần Thơ đi đến 29 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và ngược lại.

Nhật Huy

Leave a Reply

Your email address will not be published.