Sat. Sep 24th, 2022

Kiến nghị giảm hơn 16.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông dự kiến dài 2.063 km, đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.

Phạm vi đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 729 km, gồm các tuyến Bãi Vọt (Hà Tĩnh)-Cam Lộ (Quảng Trị), Quảng Ngãi-Nha Trang và Cần Thơ-Cà Mau, được chia thành 12 dự án thành phần khả thi. Hoạt động và khai thác độc lập. Trong đó, 27km còn lại của đoạn Hòa Liên-Túy Loan sẽ được thực hiện theo dự án riêng, cầu Cần Thơ 2 sẽ được đầu tư sau năm 2025.

Về quy mô, Chính phủ đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, đủ các yếu tố kỹ thuật khác để đạt tốc độ thiết kế 100-120 km/h.

Chính phủ dự kiến tổng mức đầu tư 729 km đường cao tốc khoảng 14.699 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 95.937 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 19.097 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 1.200 tỷ đồng. đồng, chi phí trích lập dự phòng là 20.041 tỷ đồng. Theo Kiểm toán Nhà nước, chi phí bình quân của dự án là 175,4 tỷ đồng/km (chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng).

Giao thông

Kiểm toán Nhà nước cho rằng, suất đầu tư dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn trước.

Về suất vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc-Nam, Kiểm toán Nhà nước cho biết, qua xem xét suất đầu tư các dự án đầu tư cao tốc giai đoạn 2017-2020, suất vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc-Nam cao hơn nhiều.

Đơn cử như dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (đầu tư công) là dự án tương đồng về loại hình, cấp độ và quy mô dự án với tổng vốn đầu tư (bao gồm cả giải phóng mặt bằng) là 10.854 tỷ đồng, chiều dài tuyến là 101km. , vốn đầu tư tương đương 107,5 tỷ đồng/km.

Dự án cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo (đầu tư PPP) có tổng vốn đầu tư (bao gồm cả giải phóng mặt bằng) là 96.202 tỷ đồng, chiều dài 78,5 km, vốn đầu tư tương đương 122,6 tỷ đồng/km.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây có tổng vốn đầu tư (bao gồm cả giải phóng mặt bằng) là 12.577 tỷ đồng, chiều dài 100km, vốn đầu tư tương đương 125,77 tỷ đồng/km.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước xác định lại số liệu sơ bộ tổng mức đầu tư 756 km cao tốc Bắc-Nam phía Đông là 130.605 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng 89.111 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 19.097 tỷ đồng, quản lý dự án 6.036 tỷ đồng, dự phòng 16.361 tỷ đồng.

Như vậy, so với tờ trình (146.990 tỷ đồng), thì tổng mức đầu tư toàn dự án sau khi được Kiểm toán Nhà nước xác định lại số liệu sơ bộ là 130.605 tỷ đồng, giảm 16.330 tỷ đồng. Bình quân xây dựng của dự án này được giảm xuống còn 152,9 tỷ đồng (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Cần những giải pháp đột phá để đáp ứng tiến độ

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát kỹ tổng mức đầu tư của dự án, tính khả thi của tổng mức đầu tư sơ bộ, tham khảo số liệu tổng mức đầu tư. Dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ giai đoạn 1 nhằm đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và đảm bảo đủ vốn để hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung thông tin về khả năng cân đối nguồn vốn, Các yếu tố này có thể xuất phát từ việc cân đối nguồn vốn cho kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với việc sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, lấy vốn đầu tư công của kế hoạch làm cơ sở đề xuất, bổ sung thông tin cụ thể về quy mô, nội dung, danh mục dự án.

Theo báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, tổng mức đầu tư lớn, nhiều đoạn phải xử lý nền đất yếu. Mất nhiều thời gian thi công.

Trên thực tế, đến năm 2025, Đề án còn khoảng 4 năm (2022-2025) để chuẩn bị và triển khai thực hiện để hoàn thành. . . Để tiến độ thực hiện Đề án cơ bản hoàn thành vào năm 2025 như đã nêu trong Tờ trình, Kiểm toán Nhà nước cho rằng cần có những giải pháp đột phá ở tất cả các khâu của Đề án.

Ngân Tuyền

Leave a Reply

Your email address will not be published.