Sat. Sep 24th, 2022
Giao thông

Lực lượng cảnh sát diễu hành hưởng ứng lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2022. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Giao thông

Lãnh đạo các bộ, ngành dự lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2022. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Giao thông

Hình ảnh lực lượng cảnh sát diễu hành hưởng ứng lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2022. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Giao thông

Lực lượng cảnh sát diễu hành hưởng ứng lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2022. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Giao thông

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các đại biểu dự buổi lễ phát động. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Giao thông

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu hưởng ứng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Giao thông

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Giao thông

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.