Mon. Aug 8th, 2022

Lưu ý: Phương thức đăng ký CCCD trực tuyến này chỉ áp dụng đối với các tỉnh mà ngành Công an đã cho phép người dân đăng ký đặt chỗ tại nhà. Bạn cần kiểm tra xem công an tỉnh bạn có cho phép làm việc trực tuyến hay không.

Bước 1: Đầu tiên, truy cập vào trang thông tin điện tử của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú của Nhà nước tại đây.

Sau đó, chọn hộ tịch để có thể bắt đầu đăng ký hộ tịch trực tuyến.

CNTT - Viễn thông

Bước 2: Sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập vào cổng thông tin này, sau đó trên màn hình xác nhận đăng nhập tiếp theo sẽ nhận được mã xác nhận. Công việc của bạn là chỉ cần nhập đúng mã để đăng nhập thành công!

CNTT - Viễn thông

Bước 3: Bắt đầu đăng ký ngay từ bây giờ, lựa chọn thủ tục hành chính cho mình. Để đăng ký hộ tịch, chọn cấp thẻ căn cước công dân và chọn lý do thực hiện, ở mục này tùy theo tình trạng hiện tại có thể chọn cấp thẻ căn cước công dân. Chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số hoặc 12 số hoặc cấp thẻ căn cước công dân lần đầu. Tương tự, việc đăng ký các thủ tục này cũng có nhiều vướng mắc về hộ tịch. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào “Tiếp tục”.

CNTT - Viễn thông

Bước 4: Tiếp theo, chọn vào cấp thực hiện, ở đây tôi đề nghị bạn chọn cấp tỉnh để bạn có thể tìm đến cơ quan công an để đăng ký CCCD. Trong phần “Cơ quan điều hành”, hãy chọn đồn cảnh sát hoặc cơ quan khác trong tỉnh của bạn (nếu bạn chọn các mục khác), sau đó nhấp vào” Tiếp tục “sau khi chọn.

CNTT - Viễn thông

Bước 5: Tiếp theo là tra cứu thông tin trong bảng, bạn cần đọc kỹ thông tin lấy từ dữ liệu hộ tịch quốc gia ở trên. Nếu đúng, chỉ cần nhấp vào lựa chọn trong hộp, tôi đảm bảo rằng thông tin được liệt kê trong tờ khai là chính xác, và sau đó nhấp vào nút “Tiếp tục”.

CNTT - Viễn thông

Bước 6: Tiếp tục chọn ngày đăng ký tiếp nhận thông tin CCCD. Những ngày ở đây sẽ là những ngày bạn thực sự rảnh rỗi, bạn có thể đến cơ quan công an để làm thủ tục, cung cấp thêm thông tin và làm CCCD. Đưa ra quyết định rõ ràng, sau đó chọn vào hộp ngày màu trắng và nhấp vào “Tiếp tục”.

CNTT - Viễn thông

Bước 7: Bạn sẽ đọc lại và xác nhận thông tin, nhưng lần này bạn sẽ nhận được mã hồ sơ bổ sung, hãy đọc kỹ và nhấp vào “Tiếp tục”.

CNTT - Viễn thông

Bước 8: Đây là bước cuối cùng trong quá trình đăng ký và giấy hẹn sẽ được hiển thị cho bạn. Công việc của bạn là in hoặc lưu để khi đến cơ quan công an làm CCCD đúng ngày đăng ký thì xuất trình để được cơ quan công an hỗ trợ làm CCCD trong thời gian sớm nhất.

CNTT - Viễn thông

Bạn đã đăng ký thành công với tư cách công dân chip chưa? Nếu không, hãy cố gắng ngay để làm thủ tục cấp căn cước công dân nhanh chóng, gọn gàng, nhanh nhất và an toàn nhất.

CNTT - Viễn thông

Sannteren

Teiot GDD

Leave a Reply

Your email address will not be published.