Sun. Aug 14th, 2022
CNTT - Viễn thông

Ông Phạm Văn Đức – TGĐ SAVIS thay mặt công ty nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021

Vượt qua kiểm tra hơn 600 dự án được đánh giá bởi các tổ chức chứng nhận tuân thủ châu Âu và được quản lý, giám sát, đánh giá chặt chẽ bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa, Cục Cơ yếu và Bộ Công. An toàn, SAVIS là đơn vị duy nhất đáp ứng đầy đủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc và tiêu chuẩn chữ ký số nâng cao, chữ ký số chứng thực dài hạn (ADES) theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT đối với mô hình chữ ký số từ xa. Ngoài TrustCA Qualified Timestamp và chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy EIDAS QTSP của EU, SAVIS có thể đáp ứng mô hình chữ ký số cơ bản và chữ ký số tiên tiến. Xác thực, lưu trữ điện tử dài hạn, chứng thực điện tử, công chứng điện tử theo chuẩn mực quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Tại Việt Nam, ngoài SAVIS, chưa có đơn vị nào đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để cung cấp tất cả các dịch vụ trên mà chỉ dừng dịch vụ chữ ký số theo tiêu chí cơ bản là chữ ký hóa đơn điện tử. Khai thuế, hải quan, chứng từ điện tử.

Ông Hoàng Nguyên Văn, Chủ tịch Hội đồng quản trị SAVIS cho biết: “Giấy phép số 697/GP-BTTTT cùng với chứng chỉ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tin cậy QTSP và con dấu điện tử được đảm bảo theo mô hình. Chữ ký từ xa EIDAS của EU khẳng định khả năng cung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa của SAVIS tại Việt Nam và châu Âu. Do đó, tất cả các chữ ký số và con dấu điện tử được triển khai trong mô hình chữ ký từ xa của khách hàng sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ tin cậy Savis/TrustCA sẽ được công nhận và bảo vệ. Quy chế EIDAS được chấp nhận tại Việt Nam, 27 nước châu Âu và các nước khác trên thế giới áp dụng theo hai hệ thống pháp luật: Việt Nam và châu Âu”.

Dịch vụ chữ ký số từ xa sẽ là cơ sở để hỗ trợ các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, y tế, giáo dục, logistics…) Chuyển đổi số, các giải pháp thúc đẩy giao dịch điện tử. Không có giấy tờ kỹ lưỡng cho đến khi quá trình cuối cùng là xác thực, lưu trữ điện tử trong 10 năm, 20 năm hoặc vĩnh viễn. Đây là lỗ hổng lớn của tất cả các giải pháp chuyển đổi số hiện nay do các phương pháp xác thực chưa đủ mạnh và đáng tin cậy trước thời gian và những thay đổi về công nghệ không bảo vệ được giá trị của bằng chứng và chứng cứ. Giấy tờ trước nguy cơ bị làm giả, gian lận.

Đăng Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.