Sun. Aug 14th, 2022
Công nghệ

Toàn cảnh Hội nghị.

Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng (mã số KC.05/16-20) có 23 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 20 đề tài khoa học và 3 dự án sản xuất thử nghiệm. Tại lễ tổng kết vừa được tổ chức, TS Trần Chí Thành, Giám đốc Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình KC.05/16-20 cho biết: Chương trình đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nội dung. Học, kết quả nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra trong khung chương trình.

Chương trình đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc chuẩn bị xây dựng thành công Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân với các lò nghiên cứu mới, xây dựng thành công và đưa vào vận hành mạng lưới quan trắc phóng xạ. ứng phó sự cố hạt nhân quốc gia. đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực tư vấn đánh giá của Việt Nam vào các nhiệm vụ liên quan đến phát triển năng lượng nguyên tử của đất nước, hỗ trợ tiếp thu, làm chủ, chuyển giao và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và môi trường, an toàn hạt nhân theo lộ trình đề ra trong kế hoạch chi tiêu. Chi tiết về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế-xã hội và định hướng Quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử đến năm 2030.

Chương trình cũng góp phần phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh tế-xã hội, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh những đóng góp khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, vật liệu, nhiên liệu, hóa học… . . Chương trình cũng góp phần làm chủ nhiều lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ có nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới, có khả năng tham gia nhiều chương trình nghiên cứu với các nước tiên tiến và khu vực, tham gia tư vấn trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng bày tỏ ấn tượng với kết quả “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phụ gia đa chức năng” của Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu. , giải pháp hiệu quả tiết kiệm năng lượng”, cùng các kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hạt nhân.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng chia sẻ, quan điểm về công tác quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới là định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Để các sản phẩm của Chương trình được chuyển giao vào sản xuất, doanh nghiệp, thì bản thân các nhà khoa học phải đề xuất trong công tác nghiên cứu và các doanh nghiệp đặt đầu bài cho các nhà khoa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published.