Wed. Jul 6th, 2022

Theo Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ngoài các điều kiện, yêu cầu bắt buộc về y tế đã được hướng dẫn trước đó, hành khách đi tàu chỉ phải khai báo y tế. điện tử (tờ khai đi lại nội địa) trên ứng dụng PCCovid.

Sở Giao thông Vận tải cũng khuyến khích hành khách chủ động khai báo trước khi đi tàu.

Trường hợp hành khách không khai báo hoặc không có thiết bị/khó khăn trong việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, doanh nghiệp vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và thực hiện khai báo.

Công nghệ

Từ ngày 31/10/2021, hành khách đi tàu chỉ cần khai báo y tế điện tử.

Một điểm sửa đổi nữa là quy định bố trí hành khách đi tàu từ các địa phương/vùng có dịch cấp độ 4 được bố trí “toa xe riêng” thay vì “toa xe riêng” so với trước đây.

Hiện nay, hệ thống PCCovid và các giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo khả năng trích xuất dữ liệu hành trình nội địa của hành khách trên từng chuyến tàu.

Việc tất cả các chuyến đi nội địa của hành khách chỉ được khai báo trên một ứng dụng cũng sẽ giúp việc trích xuất dữ liệu đi lại của hành khách trực tiếp từ ứng dụng PCCovid được thống nhất và thuận tiện.

Bên cạnh đó, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải đường sắt phải tổng hợp thông tin hành khách, thông báo địa điểm đến ga trước khi tàu xuất phát để phối hợp xử lý theo quy định.

Điều này cũng sẽ giúp hành khách có thời gian làm thủ tục, trích xuất dữ liệu nhanh hơn.

Tất cả các quy định mới sẽ được áp dụng từ 0h ngày 31/10/2021.

Ngọc Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published.