Sat. Sep 24th, 2022
Chứng khoán

* DXG: Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG-HOSE) đăng ký bán hơn 6,09 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức thỏa thuận. Kỳ vọng giao dịch thành công, ông Việt Anh sẽ giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 4,64 triệu cổ phiếu.

* TLD: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD-HOSE) đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long tại Bắc Kạn với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

* NBB: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII), công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Bảy Bảy (NBB-HOSE) bán 6,3 triệu cổ phiếu NBB từ ngày 26 đến 29/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, CII giảm sở hữu tại NBB xuống còn 62,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 79,89%.

* PAN: Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN-HOSE) đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu PAN theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 4/11 đến 3/12. Dự kiến, giao dịch thành công, các cổ đông trên sẽ giảm sở hữu của PAN xuống còn hơn 9,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,47%.

* DXS: CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS-HOSE) chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 1.000:66 và chia cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 1.000:84.

* REE: Platinum Victory Pte Ltd. Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE-HOSE) là cổ đông lớn đăng ký mua hơn 12,22 triệu cổ phiếu REE từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh hoặc qua VSD. Dự kiến giao dịch thành công, các cổ đông trên sẽ nâng tỷ lệ sở hữu REE từ 95,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 31,04% lên 108,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 34,99%.

* ASP: Ngày 11.3 là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ tức năm 2020 của CTCP Tập đoàn Dầu khí An Phát (ASP-HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12.11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, bắt đầu chi trả từ ngày 30/11/2021.

* PVT: Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVT-HoSE) thông báo ngày 12/11 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau.

* DCM: PVCB Capital, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM-HOSE) đã bán ra hơn 1,77 triệu cổ phiếu DCM trong ngày 19/10. Sau giao dịch, các cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DCM xuống còn hơn 36,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,89%.

* FIT: F. Tôi. CTCP Đầu tư Dũng Tâm, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn T (FIT-HOSE) đã bán 50 triệu cổ phiếu FIT theo phương thức khớp lệnh từ ngày 29/9 đến 27/10. Sau giao dịch, các cổ đông trên đã giảm sở hữu tại FIT xuống còn 79,91 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,41%.

* MAC: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (MAC-HNX) đã bán 1,6 triệu cổ phiếu MAC trong hai phiên 26-27/10. Sau giao dịch, TMS giảm sở hữu tại MAC xuống còn hơn 3,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,34%.

* NTH: Ông Nguyễn Đình Xuân, Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH-HNX) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu NTH từ ngày 2/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện ông Xuân đang nắm giữ hơn 916.000 cổ phiếu NTH, tỷ lệ 8,49%.

* PDB: Ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư DIN Capital (PDB-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu PDB từ 2/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Kỳ đang nắm giữ hơn 947.000 cổ phiếu PDB, tỷ lệ 10,64%.

Lạc Nhạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.