Mon. Aug 8th, 2022
Chứng khoán

HHV: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng vượt kế hoạch cả năm.

Kết thúc quý III/2021, doanh thu hợp nhất đạt 1.245 tỷ đồng (hoàn thành 96,8% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 218 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.

Ngày mai (1/11/2021), HHV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, phương án, kế hoạch tăng vốn điều lệ. Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu.

HHV là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư các dự án tính đến thời điểm này hơn 50.000 tỷ đồng, bên cạnh đó, HHV có kinh nghiệm hàng đầu trong quản lý khai thác vận hành các công trình hầm, đường cao tốc.

Các công trình hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân, Phú Gia-Phước Tượng được thực hiện bằng bàn tay, trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam, đưa vào khai thác đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Trên những con đèo hiểm trở ở dải đất miền Trung.

Hà Thu

Leave a Reply

Your email address will not be published.