Wed. Jul 6th, 2022

Doanh thu sụt giảm chủ yếu đến từ mảng kinh doanh thiết bị có biên độ thấp nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 2%, đạt 2.450 tỷ đồng.

Trong 3 quý đầu năm 2021, tỷ suất lợi nhuận gộp doanh thu của Viettel Global đều đạt trên 40%, trong đó quý 3 đạt 44,4%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Chứng khoán

Trong quý này, thị trường châu Phi tiếp tục đà tăng trưởng của các quý trước với doanh thu thuần đạt 2.366 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, vượt qua thị trường Đông Nam Á đạt 2.325 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Viettel Global đạt 15.313 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷđồng so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt 6.336 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tính

chung 9 tháng đầu năm, thị trường châu Phi cũng đạt mức tăng trưởng trên 30%với tổng doanh thu đạt hơn 6.300 tỷ đồng, chiếm 41% doanh thu hợp nhất

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.571 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 đạt 473 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global lần lượt đạt 54.086 tỷ đồng và 29.097 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VGI có đà khởi sắc trong hơn 3 tháng qua:từ mức 28.000 đồng/cp hồi tháng 7 hiện đã tăng hơn 35% lên 38.000 đồng. Tạimức giá này, vốn hóa của Viettel Gobal hiện đạt 116.000 tỷ đồng, tương đương 5tỷ USD.

Hồng Quyên

Leave a Reply

Your email address will not be published.