Tue. Jul 5th, 2022
Chứng khoán

Trong quý 3, doanh thu thuần của công ty giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 127,2 tỷ đồng. Chi phí cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 37%, xuống còn 33,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33% và công ty không còn ghi nhận lỗ thêm 25 tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái nên C47 vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6,9 tỷ đồng, tăng 111%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, C47 ghi nhận doanh thu thuần giảm 30% xuống 699,4 tỷ đồng nhưng công ty vẫn báo lãi 22,9 tỷ đồng nhờ giảm chi phí, tăng 81% so với 9 tháng đầu năm. Năm 2021.

Năm 2021, C47 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 63,6% chỉ tiêu doanh thu và 73,9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp ghi nhận đạt 1.430 tỷ đồng, giảm 11,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 40,2% xuống còn 202,7 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng giảm 10,2% về mức 653,6 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cũng giảm 16,2%, còn hơn 1.102 tỷ đồng; Cho vay cho thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn giảm 2,4% xuống 586,6 tỷ đồng và 1% xuống 61,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 40 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu C47 giảm 0,3% xuống 14.300 đồng/cổ phiếu.

Kiều Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.