Sat. May 21st, 2022
Chứng khoán
Chứng khoán

Trong quý 3, doanh thu thuần của BCG giảm 41,5% xuống 457,4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm 57% nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 221,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong giai đoạn này, doanh thu tài chính của BCG tăng mạnh 481,8%, đạt 596,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 200% lên 434,9 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 82,2% lên 77,6 tỷ đồng, so với chi phí bán hàng giảm 36,1% xuống 18,5 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 217,9 tỷ đồng, tăng 186%.

Công ty cho biết trong quý, lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh đến từ lợi nhuận của các công ty con. Trong đó, nổi bật là nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng, xây lắp của một số dự án; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo sẽ đóng điện vào cuối năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của BCG đạt 1.905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701,3 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12,8% và 579%.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của công ty đạt 35.371 tỷ đồng, tăng 46,5% so với đầu năm, chủ yếu là tài sản dài hạn tăng 79,4%, đạt 22.956,9 tỷ đồng (trong đó, các khoản phải thu tăng 102,2% lên 122.218 tỷ đồng).

Nợ phải trả cũng tăng 37% lên 290.128 tỷ đồng, đặc biệt các khoản cho vay thuê tài chính dài hạn là 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu BCG tăng 0,4% lên 24.300 đồng/cổ phiếu.

Kiều Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.