Mon. May 23rd, 2022

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV cao hơn cùng kỳ, sau khi giảm mạnh trong quý III. Những nỗ lực trong quý cuối năm đã giúp nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khả quan cho cả năm. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/12.

Leave a Reply

Your email address will not be published.