Sat. Oct 1st, 2022
Xã hội

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 724/TB-UBND về việc đánh giá mức độ dịch bệnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Như vậy, hiện thành phố đang ở mức độ 2 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo UBND thành phố, trong 14 ngày qua, Hà Nội ghi nhận 84 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đạt mức độ 2 trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đạt tỷ lệ 1 ca/100.000 dân/tuần.

Có 30 huyện, thị xã, thành phố đều ở mức 2; 245 xã, phường đạt loại 2; 332 xã, phường đạt loại 1 và 2 xã, thị trấn (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai đạt loại 3).

Cụ thể, trong 14 ngày qua, thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) và xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) đã ghi nhận một số ca mắc trong cộng đồng, dịch đang ở cấp độ 3-da cam.

Xã hội

Hoạt động dựa trên mức độ dịch COVID-19. Nguồn: Sức khỏe Đời sống/Bộ Y tế

Trường Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published.