Sat. Aug 13th, 2022

Đây là nội dung công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo chỉ đạo tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Xã hội

Tháng 11, nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Trong công văn, Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với ngành giáo dục địa phương; Kiến nghị, đề xuất các giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước mắt, Bộ yêu cầu các địa phương báo cáo về Bộ những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và đề xuất Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở Y tế chủ trì, phối hợp với sở GD&ĐT lên phương án, kịch bản xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra trong trường học; kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục đều có nhân viên y tế trực, có đầu mối cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục và cùng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng chống dịch.

Các địa phương báo cáo theo nội dung trên và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/11.

Nguyễn Sương

Leave a Reply

Your email address will not be published.