Sat. Aug 13th, 2022

Sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, dự thảo Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19; Chương trình đầu tư mua sắm vaccine, thuốc, trang thiết bị, các sản phẩm sinh học dành cho phòng, chống dịch các cấp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và tham luận của các đại biểu tại hội nghị cho rằng, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về các giải pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt” trong điều kiện bình thường, cần đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các giải pháp “kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đồng bộ với tăng cường.

Xã hội

Ảnh minh họa.

Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế tập trung đẩy mạnh công tác nhập khẩu và tổ chức tiêm chủng trong thời gian nhanh nhất. Trong đó lưu ý việc phân bổ và tổ chức tiêm cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp hỗ trợ (khi có yêu cầu) nhân lực cho các địa phương để tăng tiến độ tiêm chủng, bảo đảm khoa học, kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo Nghị quyết 128 cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và thống nhất trong thực hiện

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm giải pháp 5K đối với cá nhân và thực hiện an toàn Covid-19 đối với các tổ chức, doanh nghiệp. . . Ngay cả khi đã được tiêm phòng.

Bộ Y tế triển khai ngay nhiệm vụ được Phó Thủ tướng giao tại Thông báo số 295/TB-VPCP ngày 2/11/2021 về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm toàn Trung ương. Và các địa phương xây dựng kế hoạch mua sắm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày 5/11/2021.

Bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128 để kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và thống nhất trong quá trình thực hiện, trong đó chú ý đến các giải pháp kiểm tra, phân loại, phương pháp. Đối với những người đến từ các địa phương phải đảm bảo phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và đặc thù địa bàn, đặc biệt là các địa phương có dịch sâu trong cộng đồng như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Nai, Bình Dương, Long An. . . Của mình trong thời gian tới./.

PV/VOV.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published.