Sat. Oct 1st, 2022
Xã hội

Ca sĩ Thủy Tiên tặng quà đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ năm 2020

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, Nghị định 64/2008/NĐ-CP (Nghị định 64), công tác từ thiện bao gồm: Mặt trận, Hội Chữ thập đỏ và các quỹ từ thiện. Qua đó, bảo đảm sự quản lý, giám sát chặt chẽ. Nhưng từ thực tiễn, từ truyền thống dân tộc, lan tỏa “tinh thần tương thân tương ái”, ai cũng có thể làm tốt. Bằng chứng là thời gian qua có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vận động làm từ thiện, nếu theo Nghị định 64 là không đúng. Nhưng chúng ta không thể ngăn cản truyền thống dân tộc, lòng nhân ái, việc làm có ích, việc làm cao cả.

Chính vì vậy, Nghị định 93/2021/ NĐ-CP (Nghị định 93) ra đời đã khơi dậy và giải phóng mọi cá nhân, tổ chức để huy động nguồn lực xã hội, kịp thời giúp đỡ những người khó khăn. Bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Xã hội

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thưa bà, theo quy định mới, các tổ chức, cá nhân phải tự lập tài khoản và niêm yết tại UBND, điều này có kéo dài thời gian, dẫn đến không kịp thời?

Cái gì cũng có hai mặt, nếu chúng ta không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ thì rất dễ rơi vào tình trạng lợi dụng, chậm hơn yêu cầu thực tế một chút, nhưng mọi việc đều rất minh bạch.

Nghị định 93 quy định cá nhân phải đăng ký số tài khoản, địa điểm tiếp nhận và hình thức tiếp nhận trong thời hạn từ 1-3 ngày trước khi tiếp nhận nguồn lực từ thiện. Trong ba ngày này, nếu hoàn thành tất cả các thủ tục, các bạn sẽ sẵn sàng nhận các hoạt động thiện nguyện của xã hội. Tôi cho rằng, thời gian hỗ trợ thiên tai không chỉ là vài ngày, có khi kéo dài cả tháng nên cần chặt chẽ, yêu cầu sau này sẽ dễ kiểm soát, minh bạch.

Theo quy định mới, tôi mong muốn những người vận động từ thiện có trách nhiệm đăng ký với chính quyền địa phương để mở tài khoản ngân hàng cho mỗi nội dung vận động. Điều này sẽ giúp các cơ quan chức năng kiểm soát, tránh trục lợi, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân có tâm làm việc thiện.

Khi các cá nhân, tổ chức vận động từ thiện, MTTQ sẽ đóng vai trò như thế nào trong công tác này?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm vận động, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân khác khi áp dụng các quy định của Nghị định 93. Tuy nhiên, việc giám sát của Mặt trận sẽ “khó” vì cán bộ Trung ương có hạn, cán bộ địa phương giám sát việc này.

Đến khi chưa có quy định, tôi không kiểm soát được, ai để người đó chịu. Bây giờ mục tiêu rộng, không có nhân lực nhưng phải giám sát, cho nên Mặt trận có vai trò rất nặng nề. Giả sử có người quyên góp được 100 tỷ đồng để làm từ thiện nhưng lại chiếm đoạt số tiền này thì Mặt trận cũng phải chịu trách nhiệm.

Gần đây, dư luận hoài nghi về tính minh bạch trong việc thực hiện từ thiện của một số cá nhân, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, hợp pháp của các tổ chức. Mặt trận Tổ quốc, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Đối với Mặt trận Tổ quốc, từ trước đến nay, chúng tôi đã công khai chương trình trước và sau khi làm từ thiện. Số tài khoản công khai, tuyên truyền về các địa phương có sự hỗ trợ của Mặt trận; Báo cáo, xin chủ trương để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng thuận; Báo cáo với Chính phủ về cuộc vận động, kết quả đạt được bao nhiêu, hỗ trợ như thế nào, công khai minh bạch ra sao. Đối với các tỉnh, thành phố, báo cáo về Trung ương Mặt trận Tổ quốc và UBND tỉnh để theo dõi, kiểm soát nguồn lực.

Bên cạnh đó, việc huy động toàn dân được kiểm toán 3 năm một lần, dù không bắt buộc.

Xin cảm ơn bà!

Minh Đức (thực hiện)

Leave a Reply

Your email address will not be published.