Sat. Aug 13th, 2022

Ngày 31.10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về tình hình hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, đến chiều 31-10, các sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội và các quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, thành phố Hà Nội và các chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội. Công tác vận động xã hội hóa quyết định hỗ trợ và cho vay bằng tiền mặt đối với các đối tượng thụ hưởng với tổng kinh phí 3.100,641 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là 26.936,627 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND và 407.013 tỷ đồng từ nguồn huy động xã hội hóa. Hỗ trợ các đối tượng không được kiểm soát.

Xã hội

Tính đến ngày 31/10, thành phố Hà Nội đã phê duyệt kinh phí 3.100,641 tỷ đồng để hỗ trợ 3.907.629 người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/QĐ-TTg, Quyết định 3642/QĐ-UBND, các sở, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ban hành quyết định hỗ trợ 1.823 triệu đồng. Người lao động, người sử dụng lao động (NSDLĐ), hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với kinh phí 1.028,971 tỷ đồng. Tính đến chiều 31/10, đã có 1,789 triệu người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh nhận được số tiền 959,042 tỷ đồng.

Trong đó, BHXH thành phố Hà Nội đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 89.501 đơn vị sử dụng lao động và 1.423.693 người lao động với số tiền 195.962.679.000 đồng; Tạm dừng đóng 75.010.831.000 đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 140 người sử dụng lao động và 10.210 người lao động.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, các huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 42.456 người với số tiền 169.907.655.000 đồng.

Các huyện, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc 2.964 người với số tiền 4.525.000.000 đồng.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ người lao động không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) có số đối tượng được phê duyệt hỗ trợ nhiều nhất với số tiền 460.900.500.000 đồng cho 307.267 người.

Xã hội

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND, đến nay, quận Hà Đông đã phê duyệt hỗ trợ 26.832 trường hợp với tổng kinh phí 45.916.060.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay cơ quan này đã chi trả cho 549.292 người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động bị tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 1.365 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND, đến nay các địa phương đã phê duyệt và hỗ trợ 8/8 nhóm đối tượng. Các quận, huyện, thị xã đã rà soát, quyết định hỗ trợ 290.220 người dân và hộ kinh doanh với kinh phí được duyệt là 299,655 tỷ đồng. 289.460 đối tượng đã nhận số tiền 298,456 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích 89,274 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ phòng chống dịch để hỗ trợ 175.117 người khó khăn.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các tổ chức chính trị, xã hội của thành phố và nhiều quận, huyện, thị xã đã huy động nhiều nguồn lực xã hội, quà tặng của các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ. Cho 1,07 triệu người, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 317,739 tỷ đồng.

Thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 3642/QĐ-UBND, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Đông Đỗ Minh Loan cho biết, toàn quận đã phê duyệt hỗ trợ cho 19.277 trường hợp với tổng kinh phí 37.401.560.000 đồng. Trong đó, nhóm hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương có 185 doanh nghiệp, trường học với 2.394 người; Trong đó, 55 lao động đang mang thai, 1.216 trẻ em dưới 06 tuổi là con của người lao động; Hỗ trợ kinh phí là 10.075.480.000 đồng. Hỗ trợ lao động không có hợp đồng lao động (tự kinh doanh) 14.990 người, kinh phí 22.485.000.000 đồng. Hỗ trợ 1.368 hộ kinh doanh với kinh phí 4.104.000.000 đồng. Hỗ trợ tiền ăn cho 503 người hoàn thành cách ly F0, F1 đã hoàn thành điều trị với kinh phí 715.080.000 đồng. Quận Hà Đông đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND cho 7.555 trường hợp với tổng kinh phí 8.514.500.000 đồng. Trong đó, có 3 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo với 6.924 trường hợp, được duyệt hỗ trợ kinh phí 6.924.000.000 đồng.

Theo đó, đến hết tháng 10/2021, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã phê duyệt kinh phí từ ngân sách nhà nước, vận động xã hội hóa 3.100 người. 641 tỷ đồng hỗ trợ 3.907.629 người, công nhân lao động, hộ kinh doanh ổn định đời sống, phát triển sản xuất do Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.