Sat. Oct 1st, 2022

: (17), Quốc Oai (9), Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm (4), Long Biên (3), Mê Linh (3), Ứng Hòa (2), Đống Đa (2), Hoài Đức (1), Bắc Từ Liêm (1)

Phân bố theo ca bệnh và cụm dịch: Cụm liên quan đến ổ dịch Sài Gòn, TT Quốc Oai (21), Cụm liên quan đến ổ dịch Nam Du, Lĩnh Nam (8), Cụm sàng lọc ho sốt (4), Cụm liên quan đến ổ dịch Trần Quang Diệu-Ô Chợ Dừa (4), Cụm liên quan đến ổ dịch Bạch Trù và Tiến Thắng (3), Cụm liên quan đến ho sốt thứ phát (3), Cụm liên quan đến ổ dịch Lê Đức Thọ, Cụm liên quan đến ổ dịch Mỹ Đình (3), Cụm liên quan đến các tỉnh có dịch (3). 12 ca bệnh tại cộng đồng được phân bổ theo các cụm: Cụm sàng lọc ho sốt (4), cụm liên quan đến ổ dịch Nam Du, Lĩnh Nam (6), cụm liên quan đến ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (1), cụm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

Xã hội

Ngày 31/10, Hà Nội ghi nhận 49 ca Covid-19, trong đó 12 ca cộng đồng.

Thông tin về bệnh nhân số 42:

Cụm liên quan đến ổ dịch Trần Quang Diệu-Ô Chợ Dừa (4)

1) N.V.Q., nam, sinh năm 1986, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân (BN) là F1 của T.T.T. Ngày 28.10, lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30.10, lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2) T.M.Q., nam, sinh năm 2003, Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Bệnh nhân là F0 T, V.H. Ngày 23-10 được chuyển về Gia Lâm cách ly, ngày 30-10 sốt, mất khứu giác, ngày 30-10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3) B.N.A., nam, sinh năm 2011, Hàng Bông, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân L.T.B.N.. Lấy mẫu cách ly từ ngày 29-10. Ngày 31-10, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

4) T.M.V., nam, sinh năm 1957, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (bố) của bệnh nhân N.T.T.. Ngày 30-10, xuất hiện triệu chứng và được xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm sàng lọc ho sốt (4)

1) P.D.T., nam, sinh năm 2009, Phú La, Hà Đông. Ngày 28/10, bệnh nhân có triệu chứng sốt khai báo y tế. Ngày 30/10, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2) P.T.B., nam, sinh năm 2012, Phú La, Hà Đông. Ngày 28/10, bệnh nhân có triệu chứng sốt khai báo y tế. Ngày 30/10, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3) N.T.H., nữ, sinh năm 1981, Phú La, Hà Đông. Ngày 30-10, bệnh nhân có triệu chứng sốt khai báo y tế. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4) N.V.T, nam, sinh năm 1982, Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 29/10 bệnh nhân khai báo y tế, ngày 30/10 lấy mẫu xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Cụm liên quan đến ổ dịch Sài Gòn và Quốc Oai (21)

1) N.Q.D., nam, sinh năm 1961, Phú La, Hà Đông. Bệnh nhân trực tại khu phong tỏa từ ngày 24/10. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2) B.T.T.H., nữ, sinh năm 1995, Phú La, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/10 và có kết quả xét nghiệm âm tính cùng ngày. Ngày 30/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3) Đ.T.Y, nữ, sinh năm 1965, Phú La, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/10 và có kết quả xét nghiệm âm tính cùng ngày. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

4) T.T.N., nữ, sinh năm 1993, Phú La, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/10 và có kết quả xét nghiệm âm tính cùng ngày. Ngày 30/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5) V.A.T., nam, sinh năm 1993, Phú La, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/10 và được xét nghiệm cùng ngày, kết quả âm tính. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6) V.V.C., nam, sinh năm 1952, Phú La, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/10 và có kết quả xét nghiệm âm tính cùng ngày. Ngày 30/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7) V.Q.M., nam, sinh năm 1977, Phú La, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/10 và được xét nghiệm cùng ngày, kết quả âm tính. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

8) N.X.H., nam, sinh năm 2018, Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân là cháu và F1 của F0 N.V.D.. (sống cùng nhà), được chuyển cách ly tập trung từ ngày 25/10/2021. Ngày 30/10, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

9) T.T.L., nữ, sinh năm 1989, Vạn Phúc, Hà Đông. BN là F1 của F0 N.V.D. được chuyển cách ly tập trung từ 25/10/2021. Ngày 30/10 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

10) N.P.A., nữ, sinh năm 2011, Vạn Phúc, Hà Đông. BN là F1 của F0 N.V.D., được chuyển cách ly tập trung từ ngày 25/10/2021. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

11) N.P.T., nữ, sinh năm 2008, Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của F0 N.V.D, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 25/10/2021. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính 3n0/10.

12) N.T.T.N., nữ, sinh năm 1956, Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của F0 N.V.D., được chuyển cách ly tập trung từ ngày 25/10/2021. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

13) Đ.L.K.T., nam, sinh năm 1985, Đông Yên, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của BN N.V.Đ. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

14) T.T.N.L., nữ, sinh năm 2011, Ngọc Liệp, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1.1 của P.P.Q. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

15) N.V.S., nam, sinh năm 1981, TT Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 (chồng) của F0 T.T.L.H. Ngày 29-10 có biểu hiện sốt, ho, ngày 30-10 lấy mẫu xét nghiệm dương tính.

16) T.Đ.T.T., nam, sinh năm 2019, TT Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 (con trai) của F0 T.V.T. Ngày 28/10, mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 30/10, bệnh nhân sốt nhẹ trở lại, được lấy mẫu cho kết quả dương tính lần 2.

17) P.V.B., nam, sinh năm 1989, TT Quốc Oai, Quốc Oai. BN là F1 (con trai) của F0 P.V.H. Ngày 26/10 lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 30/10 lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính.

18) P.V.T., nam, sinh năm 1970, TT Quốc Oai, Quốc Oai. BN là F0 P.V.T. Ngày 26-10, mẫu lần 1 âm tính, được chuyển cách ly tập trung. Ngày 30-10, mẫu lần 2 có kết quả dương tính.

19) P.T.T., nữ, sinh năm 1992, TT Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 (cháu nội) của F0 P.V.D. Ngày 26-10, lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 30-10, xuất hiện ho, sổ mũi và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

20) Đ.P.A.T., nữ, sinh năm 2011, Ngọc Mỹ, Quốc Oai. Bệnh nhân ăn tại nhà N.T.H và P.T.H cùng gia đình ngày 20-10, 29-10, nghi ngờ được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 30-10, PCR cho kết quả dương tính.

21) B.T.T.L., nữ, sinh năm 1979, TT Quốc Oai, Quốc Oai. Ngày 25-10, F1 (vợ) của bệnh nhân N.Đ.D. được đưa đi cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm dương tính.

Chùm liên quan đến các ổ dịch ở Nam Du và Lĩnh Nam (8)

1) N.T.N., nữ, sinh năm 1975, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân là mẹ của F0 N.V.K. Ngày 30/10, bệnh nhân cùng chồng có kết quả xét nghiệm dương tính.

2) N.V.M., nam, sinh năm 1971, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân là bố của F0 N.V.K. Ngày 30/10, bệnh nhân cùng vợ có kết quả xét nghiệm dương tính.

3) L.T.T., nữ, sinh năm 1997, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Ngày 30-10, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ, nghẹt mũi. Ngày 30-10, mẹ chồng bệnh nhân là N.T.N, ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4) N.N.H., nữ, sinh năm 2018, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Ngày 30/10, bệnh nhân sốt nhẹ, nghẹt mũi. Ngày 30/10, bệnh nhân có kết quả dương tính

5) N.T.H., nữ, sinh năm 1998, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân được xác định F1 test nhanh dương tính, sau đó hai vợ chồng làm xét nghiệm tại Công ty Himedic cho kết quả dương tính.

6) N.V.K., nam, sinh năm 1993, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân xác định F1 test nhanh dương tính, sau đó hai vợ chồng làm xét nghiệm tại Công ty Himedic cho kết quả dương tính.

7) N.T.H., nữ, sinh năm 1975, Hòa Sơn, Ứng Hòa. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8) N.Q.P., nữ, sinh năm 2012, Hòa Sơn, Ứng Hòa. Bệnh nhân là F1 (em gái) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (3)

1) B.T.T.H., nữ, sinh năm 1992, Phú Đô, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1.1 của bệnh nhân T.V.N. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2) P.T.H., nữ, sinh năm 1992, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1.1 của bệnh nhân T.V.N. Ngày 30-10, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3) T.V.N., nam, sinh năm 1992, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động. Ngày 29/10 có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi. Ngày 30/10, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến ổ dịch Bạch Trù và Tiến Thắng (3)

1) Đ.V.H., nam, sinh năm 1977, Tiên Thắng, Mê Linh. Bệnh nhân là F1 (em trai) của bệnh nhân Đ.V.L. Ngày 27/10, lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Ngày 30/10, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2) N.D.T., nam, sinh năm 1991, Tiên Thắng, Mê Linh. Ngày 27-10, bệnh nhân tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại thôn Bạch Trù được xét nghiệm âm tính. Ngày 29-10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30-10, kết quả dương tính.

3) N.T.T., nữ, sinh năm 1970, Tiến Thắng, Mê Linh. Bệnh nhân là F1 (con dâu) của bệnh nhân N.C.C. Ngày 27/10, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cụm liên quan đến các tỉnh có dịch: 3 (cấp 2, cấp 1)

1) P.V.H., nam, sinh năm 1987, Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân là F. của N.L.A. Ngày 26-10 được chuyển cách ly tập trung (xét nghiệm lần 1 âm tính), ngày 30-10 có triệu chứng, xét nghiệm lần 2 dương tính.

2) N.P.T., nữ, sinh năm 2007, La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 (EM) của bệnh nhân N.K.L. Ngày 29/10 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 30/10 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm dương tính.

3) T.T.H., nữ, sinh năm 1992, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân T.D.H. ở thôn 6, Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 30-10, nhận được tin bố có kết quả dương tính, sau đó đến trạm y tế lấy mẫu PCR dương tính ngày 30-10.

Chùm ho sốt thứ phát (3)

1) D.V.L., nam, sinh năm 1988, Thượng Thanh, Long Biên. Bệnh nhân là nhân viên y tế chăm sóc F0 tại khu điều trị cách ly của bệnh viện. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2) L.T.B., nữ, sinh năm 1984, Đức Giang, Long Biên. Bệnh nhân là nhân viên y tế tại khu điều trị cách ly của bệnh viện, phụ trách F.Ngày 30-10, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3) N.T.L., nữ, sinh năm 1960, Việt Hưng, Long Biên. Là BN đang điều trị tại khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, là F1 của điều dưỡng N.T.T. được xác định dương tính ngày 28/10/2021, BN được cách ly tại bệnh viện.

Số ca mắc tích lũy tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (tính từ ngày 27/4/2021) là 4.402 trường hợp, trong đó số ca ghi nhận tại cộng đồng là 1.691 ca, số ca đang cách ly là 2.711 ca.

Thanh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.