Sat. Oct 1st, 2022
Xã hội

Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phải chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT những tháng cuối năm 2021, hàng tháng nghiên cứu thông báo kết quả khám, chữa bệnh BHYT do BHXH tỉnh cung cấp để rà soát các chỉ số. , các chỉ số, tìm giải pháp hợp lý, vẫn bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người bệnh, phấn đấu đưa các chỉ số khám, chữa bệnh tiệm cận mức trung bình của cả nước.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị do Bộ Y tế ban hành; Sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả; Chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tuân thủ các quy định trong khám

Xây dựng danh mục đấu thầu thuốc, vật tư y tế sát với thực tế sử dụng của đơn vị, lựa chọn, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp khả năng thanh toán nguồn kinh phí khám, chữa bệnh; Mua sắm, sử dụng theo kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia.

Tổ chức phổ biến, tập huấn chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế; Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Lĩnh vực y tế; Nghiêm cấm việc lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cung cấp không đủ thuốc cho người bệnh, chiếm dụng thuốc và tiền của quỹ BHYT.

Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giám định và thanh toán bảo hiểm y tế chặt chẽ, đúng quy định; Truyền dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh sau khi kết thúc điều trị lên Cổng thông tin giám định BHYT theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

Xem nội dung văn bản tại đây

Tô Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published.