Wed. Jul 6th, 2022

COVID-19 đã dần được kiểm soát, nhiều tỉnh, thành phố trở lại nhịp sống bình thường mới, số bệnh nhân xuất viện ngày càng tăng. Hiện nay, ngành y tế đang phải đối mặt với vấn đề hậu Covid.

Nhằm hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 tự chăm sóc sức khỏe tại nhà, Trường Đại học Y Dược TPHCM đã biên soạn sổ tay ra viện cho bệnh nhân COVID-19 dưới dạng infographic.

Cuốn sổ tay bao gồm các thông tin về theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, vệ sinh khử trùng, chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho bệnh nhân.

Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội
Xã hội

Ngọc Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.