Wed. Jul 6th, 2022
Xã hội

Nhiều hoạt động từ thiện đã hỗ trợ kịp thời cho bà con vượt qua khó khăn.

PV: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP (Nghị định 93) sửa đổi, thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP (Nghị định 64) về điều động, tiếp nhận, phân bổ, cấp phát. Sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện để góp phần khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố. . . So với Nghị định 64, ông có nhận xét gì về ý kiến đóng góp của Ban soạn thảo đối với nội dung của Nghị định mới này?

Ông Phạm Quang Tú: Có thể thấy, những thay đổi của Nghị định 93 so với Nghị định 64 và các dự thảo trước đây là khá tốt. Chúng tôi đánh giá cao việc Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong quá trình xây dựng Nghị định. So sánh hai dự thảo tháng 12/2020 và Nghị định 93 vừa được ban hành, có thể thấy Ban soạn thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bên liên quan để hoàn thiện Nghị định. Nghị định sửa đổi. Trong đó, đáng chú ý là Ban soạn thảo đã bổ sung, làm rõ đối tượng áp dụng của Nghị định, bao gồm các đối tượng tham gia vận động bầu cử; Các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp và đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, đối với những người tham gia vận động, Nghị định 93 đã mở rộng đến hầu hết các tổ chức, cá nhân hiện đang tham gia vận động, cứu trợ trên thực tế.

Xã hội

Ông Phạm Quang Tú

Bên cạnh đó, Nghị định 93 cũng bổ sung các quy định nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác tiếp nhận, phân phối các khoản đóng góp tự nguyện. Những quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm hiệu quả của quá trình tham gia vận động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

PV: Vừa qua, câu chuyện phát ngôn, vận động từ thiện của một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Hoài Linh… khiến dư luận rất quan tâm và xôn xao, cho thấy cần phải quản lý tốt hơn vấn đề này. Nghị định 93 đề cập đến nội dung quản lý các khoản đóng góp tự nguyện thông qua kêu gọi cá nhân. Ông nghĩ gì về những quy định này?

Ông Phạm Quang Tú: Đúng là vừa qua, việc các nghệ sĩ tham gia đóng góp từ thiện đã đặt ra vấn đề cần phải công khai, minh bạch và đảm bảo nguồn thu từ các quỹ từ thiện cá nhân, trong đó có các nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Khi so sánh hai dự thảo tháng 12/2020 và Nghị định 93/2021/NĐ-CP vừa được ban hành, có thể thấy Ban soạn thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bên liên quan. Trình hoàn thiện Nghị định sửa đổi. Trong đó, đáng chú ý là Ban soạn thảo đã bổ sung, làm rõ đối tượng áp dụng của Nghị định, bao gồm các đối tượng tham gia vận động bầu cử; Các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp và đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, đối với những người tham gia vận động, Nghị định 93 đã mở rộng đến hầu hết các tổ chức, cá nhân hiện đang tham gia vận động, cứu trợ trên thực tế.

Trong Nghị định 93 có quy định cụ thể đối với cá nhân tham gia vận động bầu cử. Chúng tôi nhận thấy những quy định này là phù hợp, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả của quá trình vận động từ thiện cá nhân. Hy vọng, những quy định này sẽ góp phần “bịt” những kẽ hở gây ồn ào dư luận thời gian qua về những cá nhân, nghệ sĩ tham gia hoạt động quyên góp từ thiện.

PV: Dưới góc độ một tổ chức có kinh nghiệm trong hoạt động cứu trợ, từ thiện, theo ông, cần quản lý chặt chẽ các khoản đóng góp của cá nhân, tránh trục lợi hoặc lợi dụng thực tế. Hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội?

Ông Phạm Quang Tú: Theo chúng tôi, về cơ bản Nghị định mới có thể giải quyết được những vướng mắc trong các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, có thể thấy những quy định này vẫn còn mang tính nguyên tắc. Vì vậy, để mỗi cá nhân, tổ chức tham gia vận động bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, tránh trục lợi, ngoài những quy định hiện hành của Nghị định, cần có những hướng dẫn cụ thể hơn. Có thể sử dụng cho hoạt động này. Điều này giống như việc xây dựng một bộ cẩm nang cho các hoạt động tuyên truyền, cứu trợ, giúp các cá nhân, tổ chức biết để triển khai trong thực tế, bảo đảm tính chuyên nghiệp, thống nhất, công khai, minh bạch. Minh bạch và hiệu quả

Bài học kinh nghiệm của Oxfam trong quá trình thực hiện cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới cho thấy điểm quan trọng nhất là các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức nghề nghiệp, cần xây dựng quy trình riêng để đảm bảo hiệu quả. Đây là kim chỉ nam cho việc tổ chức các hoạt động bảo đảm bài bản, chặt chẽ ngay từ khi điều động đến khi tiếp nhận, giao, sử dụng địa bàn.

Kinh nghiệm thứ hai là cần đánh giá thiệt hại và nhu cầu của người dân, cộng đồng ở những vùng bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Bởi nếu chúng ta không đánh giá được thiệt hại mà không đánh giá được nhu cầu của người dân thì nhiều khi việc hỗ trợ sẽ không phù hợp với thực trạng của người dân, không phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Điểm thứ ba là trong quá trình triển khai các hoạt động từ thiện, cứu trợ cần phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, phân bổ nguồn cứu trợ này đến đúng đối tượng và bảo đảm không chồng chéo. , không lãng phí trong quá trình phân phối những đóng góp có giá trị này của xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Các cá nhân phải thực hiện công khai khi kết thúc hoạt động từ thiện

Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định thống nhất, cụ thể hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cơ quan đề nghị vận động, thời gian vận động, nội dung tiếp nhận, chi tiêu. Từ nguồn đóng góp tự nguyện; Tránh chồng chéo trong thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp nhận, cấp phát.

Nghị định quy định các khoản đóng góp tự nguyện phải được huy động, tiếp nhận và phân phối hiệu quả, kịp thời; động viên, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, kịp thời hỗ trợ để ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, công tác vận động, tiếp nhận, cấp phát bảo đảm công khai, minh bạch.

Một trong những điểm mới của Nghị định số 93/2021/NĐ-CP so với các quy định trước đây. Cụ thể: Về phạm vi hỗ trợ, ngoài việc vận động, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, bổ sung quy định về khắc phục khó khăn do dịch bệnh từ nguồn đóng góp tự nguyện.

Nghị định mới cũng quy định cụ thể việc phân bổ các khoản đóng góp tự nguyện, có trách nhiệm thông báo cho UBND các địa phương tiếp nhận viện trợ để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian và phân bổ viện trợ. , kể cả các khoản đóng góp có điều kiện, sử dụng theo đúng cam kết, địa chỉ cụ thể (nếu có).

Trong quá trình vận động, tiếp nhận và phân phối các khoản đóng góp tự nguyện, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi, ghi chép việc thu, chi và thông báo công khai kết quả vận động, phân phối các khoản đóng góp tự nguyện khi kết thúc chiến dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.