Mon. May 23rd, 2022
Xã hội

Ảnh minh họa.

Theo đó, Với 270 lượt ý kiến thảo luận tại tổ và hơn 40 ý kiến thảo luận trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với việc thực hiện chính sách này. Luật sửa đổi rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia để nhằm giữ chân người lao động và tránh tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2020 có gần 16,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng gần 400 nghìn người so với năm 2019, chiếm 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong 2 năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã ban hành 5 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến vấn đề này, trong đó có nhiều chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ kết dư các quỹ bảo hiểm xã hội với tổng mức hỗ trợ là trên 50.000 tỷ đồng. Trong đó phải kể đến gói 30.000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được phát tiền mặt đến tận tay người lao động, còn lại hơn 20.000 tỷ từ việc miễn, giảm các chính sách, miễn đóng, giảm đóng và cho phép chậm đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cũng chỉ ra rằng, chủ yếu người tham gia chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức chuẩn nghèo nông thôn 700.000 đồng một tháng. Mặt khác, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khá khiêm tốn, mới đạt 2,31% tổng lực lượng lao động trong độ tuổi của đất nước.

Một trong những nguyên nhân khiến bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa được như mong muốn là những quy định về chính sách chưa đủ hấp dẫn, thu hút người tham gia, trong đó có quy định về thời gian đóng còn tương đối dài, 20 năm. Mặt khác, chế độ hưởng còn hạn chế, đặc biệt là còn thiếu sự linh hoạt và đa dạng về hình thức đóng so với các loại hình bảo hiểm thương mại có tính chất tương tự trên thị trường.

Theo đó, cần sớm xem xét điều chỉnh, sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội năm 2013 và rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có những phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền, qua đó tạo sự hấp dẫn và thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: vào cuối tháng 10 này, phiên họp của Chính phủ sẽ bàn về nội dung Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Quốc hội nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết 28, Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.