Sat. May 21st, 2022

Các ca mắc phân bố tại huyện Mê Linh (14 ca), huyện Quốc Oai (14 ca), huyện Hoài Đức (3 ca), quận Long Biên (3 ca), quận Nam Từ Liêm (2 ca), quận Bắc Từ Liêm (2 ca), quận Hoàng Mai (2 ca), quận Đống Đa (2 ca), huyện Sóc Sơn (1 ca), huyện Thanh Trì (1 ca), huyện Gia Lâm (1 ca), quận Hà Đông (1 ca), huyện Mỹ Đức (1 ca).

Xã hội

Biểu đồ tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội. Nguồn: CDC Hà Nội

15 trường hợp liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai

N.T.H, nữ, sinh năm 1963, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 28/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

T.Q.V, nam, sinh năm 1982, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.Đ.Đ. Ngày 23/10 được chuyển cách ly tập trung (lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính). Ngày 28/10 được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

T.V.T, nam, sinh năm 1971, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.H.T. Ngày 24/10 được chuyển cách ly tập trung (xét nghiệm lần 1 âm tính). Ngày 28/10 được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 2004, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 (con) của bệnh nhân T.T.L.H. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.V.A, nữ, sinh năm 2007, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 (con) của bệnh nhân T.T.L.H. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

P.T.C, nam, sinh năm 1978, địa chỉ tại Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.T. Ngày 24/10 được chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/10 được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

N.V.L, nam, sinh năm 1960, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 (chồng) của bệnh nhân P.T.H. Ngày 28/10 được được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

P.T.V, nữ, sinh năm 1978, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai; sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29/10 có kết quả dương tính.

T.M.K, nam, sinh năm 2017, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân T.T.L.H. Ngày 29/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

T.Q.T, nam, sinh năm 1989, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.T.N.T. Ngày 29/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

T.Đ.T.L, nam, sinh năm 2017, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.T.N.T. Ngày 29/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.Q.C, nam, sinh năm 2016, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.T.H. Ngày 29/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

P.T.H, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.T.H. Ngày 29/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

V.T.C, nữ, sinh năm 1957, địa chỉ tại Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 (mẹ) của bệnh nhân N.T.T.H. Ngày 25/10 được chuyển đi cách ly tập trung (xét nghiệm lần 1 âm tính). Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

N.T.Q, nữ, sinh năm 1981, địa chỉ tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; là F1 (vợ) của bệnh nhân N.V.D, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 25/10. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

14 trường hợp liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng

N.D.H, nam, sinh năm 1997, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; sống trong khu vực phong tỏa thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đ.Q.V, nam, sinh năm 1960, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; sống trong khu vực phong tỏa thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.T.L, nữ, sinh năm 2008, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; là F1 (cháu) của bệnh nhân N.T.L. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đ.V.V, nam, sinh năm 1985, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; sống trong khu vực phong tỏa thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.Đ, nữ, sinh năm 1935, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; sống trong khu vực phong tỏa thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đ.Q.D, nam, sinh năm 2011, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; là F1 (cháu) của bệnh nhân Đ.Q.T. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.T, nam, sinh năm 1949, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; là F1 (chồng) bệnh nhân N.T.L. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.N, nữ, sinh năm 1952, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; sống trong khu vực phong tỏa thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đ.V.T, nam, sinh năm 1954, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; sống trong khu vực phong tỏa thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đ.V.N, nam, sinh năm 1966, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.D.T. Ngày 29/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đ.B.K, nữ, sinh năm 2013, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân Đ.T.T. Ngày 29/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đ.T.A.D, nữ, sinh năm 2018, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân Đ.T.T. Ngày 29/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.C.D, nam, sinh năm 1973, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.C.V. Ngày 29/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.D.Q, nam, sinh năm 2003, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

4 trường hợp liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa

T.T.H, nữ, sinh năm 1983, địa chỉ tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân P.T.D. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

P.N.L.N, nữ, sinh năm 2017, địa chỉ tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân P.T.D. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.V.G, nam, sinh năm 2015, địa chỉ tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân T.T.T. Ngày 29/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

T.T.T, nữ, sinh năm 1991, địa chỉ tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 26/10 xuất hiện triệu chứng. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2 trường hợp liên quan các tỉnh có dịch

B.H.B.N, nữ, sinh năm 2012, địa chỉ tại Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội. Bệnh nhân từ Hà Giang về ngày 28/10, sau đó được xác định có tiếp xúc trường hợp nghi ngờ dương tính tại Hà Giang, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

V.T.N, nữ, sinh năm 1937, địa chỉ tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Bệnh nhân về từ Phủ Lý Hà Nam ngày 24/10. Ngày 28/10 được xác định là F1 của bệnh nhân N.T.H tại Hà Nam, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

4 trường hợp thứ phát liên quan các tỉnh có dịch

N.Đ.Q, nam, sinh năm 2014, địa chỉ tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân V.T.N. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.K.L, nữ, sinh năm 2001, địa chỉ tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân V.T.N. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

L.M.D, nam, sinh năm 1983, địa chỉ tại Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân Đ.Đ.B (dương tính ghi nhận tại Bắc Giang ngày 28/10). Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

H.T.X, nữ, sinh năm 1978, địa chỉ tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân V.T.N. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

1 trường hợp sàng lọc ho sốt

N.T.T, nữ, sinh năm 1983, địa chỉ tại Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên y tế. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

7 trường hợp sàng lọc ho sốt thứ phát

N.H.T, nữ, sinh năm 1993, địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội; là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.T. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.A.V.V, nữ, sinh năm 2019, địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội; là F1 (cháu) của bệnh nhân Đ.T.T. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

B.T.T.H, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.L.C, nam, sinh năm 1975, địa chỉ tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.T.Y, nữ, sinh năm 1971, địa chỉ tại Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội; là F1 của trường hợp F0 tại Bắc Ninh. Ngày 28/10 được xét nghiệm PCR kết quả dương tính.

T.Đ.T, nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân L.M.T,; được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/10 xác định dương tính.

H.V.Q, nam, sinh năm 1995, địa chỉ tại Việt Hưng, Long Biên; là F1 của bệnh nhân L.M.T, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/10 xác định dương tính.

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.311 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.675 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.636 ca.

Trường Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published.