Mon. May 23rd, 2022

Ngày 28/10, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Châu đã ký báo cáo khẩn về việc thực hiện Nghị quyết 128 gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau cuộc họp với các chuyên gia y tế, Sở Y tế đã đề xuất UBND TPHCM mở lại 4 hoạt động theo Nghị quyết 128.

Cụ thể, khi thực hiện các hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời, ngoài mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 không hạn chế, người tham gia phải được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm. Xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Hoạt động trong nhà, công suất giảm dần theo cấp độ dịch, tương ứng 75% (cấp độ 2); 50% (mức 3); Và 25% (mức 4). Các hoạt động dã ngoại phải đáp ứng các điều kiện như nhau và đảm bảo tăng dần khoảng cách theo cấp độ dịch, cụ thể là 1 m (cấp độ 2); 1,5m (ở mức BĐ3); Và 2 m (cấp 4).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định.

Tuy nhiên, điều kiện để hoạt động là người lao động phải được tiêm chủng đủ liều hoặc đã khỏi COVID-19; Những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Cấp độ 1 đang hoạt động; Cấp 2 vận hành không quá 50% công suất; Mức 3 giảm còn 25%; Cấp 4 đóng cửa.

Điều kiện hoạt động của các cơ sở làm tóc (kể cả cắt tóc) là người lao động phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Công suất hoạt động giảm dần theo từng cấp độ dịch, cụ thể: Cấp độ 1-không giới hạn; Cấp 2-75% công suất; Mức 3-50%; 4-25%.

Bán hàng rong, vé số. . . đang hoạt động ở cấp độ dịch 1, 2, 3. Đặc biệt, ở cấp độ 3, người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Nếu ở cấp độ 4 thì phải tạm dừng hoạt động này.

Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.