Sat. May 21st, 2022

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đã đạt 99%, bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng 2 liều đạt 88,8%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.