Sat. Sep 24th, 2022
An ninh - Trật tự

Lối mòn lên dốc cao, bề mặt trơn trượt dẫn sâu vào hiện trường rừng bị phá ở bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Một gốc cây to có chu vi vành thân một người ôm tại hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Hiện trường cây rừng trong rừng Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân chặt hạ, chưa kịp sơ chế thành phẩm để vận xuất khỏi rừng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Cây rừng bị chặt hạ tại hiện trường trong rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Vết tích hằn trên con đường mòn trong rừng Mường Pồn, nghi ngờ quá trình vận chuyển gỗ ra khỏi hiện trường của người dân đã tạo nên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Cây rừng bị chặt hạ, xâm hại trong vụ phá rừng tại hiện trường xảy ra trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Những cây rừng kích thước nhỏ trong rừng Mường Pồn cũng bị chặt hạ, hủy hoại, thân cây còn nằm ngổn ngang tại hiện trường nằm sâu trong rừng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Tại hiện trường phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), nhiều loại cây rừng, kích thước khác nhau bị chặt hạ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Gốc cây có 2 thân lớn trong rừng Mường Pồn đồng thời bị người dân chặt hạ tại hiện trường vụ phá rừng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Một thân cây bị người dân chặt hạ, vướng các tán rừng nên không bị nghiêng đổ tại hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Thân cây có đường kính gần 40cm bị cưa hạ bằng cưa xăng tại hiện trường vụ phá rừng Mường Pồn (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Gốc cây trong rừng Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân cưa hạ bằng cưa xăng, có đường kính gốc gần 40cm. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

An ninh - Trật tự

Gốc và thân cây to bị cưa hạ bằng cưa xăng, vết cưa sắc lẹm tại hiện trường vụ phá rừng ở bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.