Sat. Oct 1st, 2022
Thời sự

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định cho tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Hải Nam

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ này. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo Bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho các thế hệ kế cận. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng đề nghị tân Giám đốc Vũ Hải Nam luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh, tiếp tục phấn đấu học tập, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Hải Nam khẳng định sẽ luôn nỗ lực, không ngừng học tập, phấn đấu trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và xây dựng. Tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Luân Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published.