Sat. Aug 13th, 2022
Thời sự

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ của Sở

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh, Chánh Thanh tra Sở GTVT giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT.

Bổ nhiệm lại ông Trương Đức Huân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới trong thời gian 5 năm (60 tháng) kể từ ngày 1/11/2021.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã trao quyết định, đồng thời chúc mừng các tập thể, đơn vị được kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, việc điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ là công tác thường xuyên, liên tục theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cán bộ nhận nhiệm vụ phấn đấu, thể hiện năng lực, phẩm chất, trở thành hạt nhân quan trọng trong xây dựng. đoàn kết tập thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.