Sat. Oct 1st, 2022
Thời sự

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tổ chức trọng thể.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Người đại diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người cộng sản mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Đồng chí Lê Quang Đạo tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyên, sinh ngày 8/8/1921 tại xã Đình Bảng (nay là phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) trong một gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng. . Với 78 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đồng chí Lê Quang Đạo đã suốt đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hoạt động và cống hiến của đồng chí rất phong phú và to lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, cương vị công tác khác nhau. Ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Lê Quang Đạo đều nỗ lực hết mình, tuyệt đối phục tùng sự phân công của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (1987-1992) của thời kỳ đổi mới, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước hết sức khó khăn, phức tạp, đồng chí cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiên định, vững vàng thực hiện đường lối đổi mới trong toàn Đảng, toàn dân. Góp phần đưa cách mạng nước ta vượt qua những năm tháng khó khăn, thử thách, hiểm nguy.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Lê Quang Đạo đã có những đóng góp quan trọng vào việc đổi mới sâu sắc, toàn diện tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong việc thực hiện. Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, nhất là đẩy mạnh công tác lập hiến, lập pháp, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Quốc hội khóa VIII đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. . Cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Quang Đạo đã có nhiều cố gắng, đóng góp quan trọng vào sự ra đời của Hiến pháp năm 1992, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Quang Đạo, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, pháp lệnh quan trọng, trong đó có Luật Đất đai, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Tố tụng hình sự, Luật Báo chí, Luật Công đoàn. . . Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng đất nước vững mạnh, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, đồng chí Lê Quang Đạo tập trung đổi mới lề lối làm việc của Quốc hội, từ khâu chuẩn bị mỗi kỳ họp Quốc hội đến quá trình tổ chức, điều hành kỳ họp. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của đồng chí Lê Quang Đạo, các kỳ họp Quốc hội đã phát huy tinh thần thẳng thắn, cởi mở trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, tạo không khí dân chủ, phát triển. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu.

Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, lãnh đạo và nhân dân thành phố Từ Sơn

Noi gương đồng chí Lê Quang Ðạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Mỗi cán bộ, đảng viên nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng và nâng cao năng lực, hiệu quả công việc, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn lúc sinh thời.

Thời sự

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng niệm và viết sổ vàng tại Nhà lưu niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng quê hương Từ Sơn của đồng chí Lê Quang Đạo đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo động lực để Từ Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo Trân

Leave a Reply

Your email address will not be published.