Mon. Aug 8th, 2022

Đây được coi là căn cứ quan trọng để kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP xung quanh vấn đề này.

Thời sự

PGS, TS NGUYỄN MINH TUẤN, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cụ thể, rõ ràng để người dân dễ giám sát

PV: Theo ông, vì sao lại ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm trong thời điểm hiện nay?

PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn: Nguyên nhân đầu tiên là do thời gian. Qua 10 năm thực hiện, Quy định 47 đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp tục tập trung cải thiện trong thời kỳ mới. Thứ hai, trong 10 năm qua, nhiều văn bản, quy định mới được ban hành. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa “trong nội bộ. Cùng với đó là Văn kiện Đại hội XII và mới đây nhất là Kết luận số 14 (ngày 22-9-2021) của Bộ Chính trị về chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Với những quy định mới này, vấn đề đặt ra là cần bổ sung những điều đảng viên không được làm mà Quy định 47 trước đây chưa đề cập chi tiết, đầy đủ. Thứ ba, một số quy định tại Điều 47 chưa thật rõ ràng, đầy đủ, cần phải thay đổi, tuy số lượng không nhiều nhưng vẫn còn tồn tại. Hoặc diễn đạt không rõ ràng. Đây là những nguyên nhân chủ yếu để Ban Chấp hành Trung ương quyết định sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định 37 cho phù hợp với tình hình mới.

Điểm mới nổi bật nhất của Điều 37 là gì, thưa ông?

Có 2 điểm mới rất đáng chú ý. Thứ nhất, Điều 3 quy định rõ, đảng viên không được “chống phá, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Là vấn đề chống chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là đỉnh điểm của những biểu hiện “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa”. Đó là suy thoái cần được giải quyết. Đảng viên phải thừa nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, thậm chí phải đấu tranh bảo vệ Đảng. Khi phản bác, không xứng đáng là đảng viên thì phải xử lý.

Điểm mới thứ hai là Điều 13. Chúng ta có nhiều quy định như quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nhưng chưa nói sâu về sự can thiệp của các cơ quan pháp luật. Đảng viên là cán bộ có chức, có quyền can thiệp rất dễ vào các cơ quan tư pháp trong công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét xử. Quyết khiếu nại, tố cáo, thậm chí xét đặc xá. Đây cũng là một tội ác, một bản án. Sự can thiệp này trước hết là nhằm vào người thân, thứ hai là lợi dụng quyền lực của Đảng để can thiệp nhận hối lộ. Quy định lần này rất cụ thể để nhân dân giám sát, đảng viên kiểm soát lẫn nhau, chi bộ phê bình. Đây là điểm mới, trọng tâm của Điều 37.

Đạo đức là cái gốc

Tại sao Điều 18 lại quy định rõ đảng viên không được “vô cảm trước những việc làm sai trái của xã hội”?

Trong quá trình xây dựng Đảng, Đảng ta thường đề cập đến 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhưng sự suy thoái về đạo đức không nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ Đảng cầm quyền, nên chúng ta phải tách ra xây dựng Đảng “đạo đức” lần thứ tư tại Đại hội XII. Đối với người đảng viên hiện nay, đạo đức là vấn đề rất quan trọng. Đảng viên trước hết phải có đạo đức. Cán bộ phải có tài, có đức, nhưng đức vẫn là gốc. Vì vậy, đảng viên phải nêu gương, trong đó có vấn đề không được thờ ơ với những việc làm sai trái trong xã hội. Sự thờ ơ ở đây liên quan đến đạo đức, ứng xử trong quan hệ với con người.

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trong Quy định 37, điều 11 nêu rõ không được lợi dụng vấn đề này để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Đây là sự bổ sung rất kịp thời vào Kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Thực chất chúng ta từng nói “phải xé rào”; Quy định không cho phép, chúng tôi sợ tham gia nên phải trộm cắp, xé rào. Bây giờ làm công khai, có cơ quan chủ trì, có người đề xuất dự án, có khung pháp lý nhất định, kể cả khi thí điểm cũng cần có quy định để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Qua đó phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của người lao động. Đây cũng là kênh đánh giá cán bộ có năng lực, tư duy, tầm nhìn, trình độ, tâm huyết, tận tụy vì lợi ích chung, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước.

Nhưng đồng thời, trong quá trình này, chúng ta đã rào chắn trước để ngăn chặn các biểu hiện khai thác từ sớm và từ xa. Vì vậy, đảng viên không được lợi dụng chủ trương này. Bây giờ rất sôi động, có người cho là cởi trói, nhưng nếu không có “phanh”, không có cơ chế kiểm soát thì người ta dễ đi quá xa hoặc lợi dụng để phục vụ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Về Kết luận 14, Trung ương sẽ phải có nhiều quy định để hướng dẫn thực hiện. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền vẫn phải hoạt động, không để cán bộ làm việc; Tiêu cực không phải là cơ sở để che giấu tư lợi, mà bắt đầu từ câu chuyện “năng động”,” sáng tạo”. . . Lợi ích của nhiều ứng dụng và khai thác đôi khi rất lớn. Vì vậy, kể cả việc cấm là để mọi người biết trước rằng nếu không có cơ chế này, ai cũng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn!

Phải trung thực trong các mối quan hệ

Tại khoản 9 Điều 37 quy định đảng viên không được “nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài”. Điều này có ý nghĩa gì, thưa ông?

Đây cũng là quy định để phòng ngừa từ sớm, từ xa. Xu hướng không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới có tình trạng gửi tiền ra nước ngoài, sau này lại sống ở nước ngoài. Điều cấm ở đây là cấm chuyển nhượng bất hợp pháp, cấm mua lại tài sản dưới hình thức hành vi tham nhũng; Rồi chuyển tài sản ra nước ngoài để được hưởng khi “hạ cánh an toàn”.

Theo đó, ngay từ bây giờ, cấm trước, khi người dân có nhu cầu chính đáng thì báo cáo với tổ chức theo quy định của pháp luật; Nếu làm chui, vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Đảng viên phải trung thực với Đảng trong mọi mối quan hệ, nhất là quan hệ với người nước ngoài. Thậm chí, trước đây có quy định về chuyển tiền cho người nước ngoài, nhưng nay đã quy định rõ hơn là không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản, mở tài khoản cho cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn. Điều này hoàn toàn hợp lý và cũng là hình thức cảnh báo sớm, từ xa.

Theo đồng chí, công tác xây dựng Đảng hiện nay cần đặc biệt quan tâm đến điều gì?

Một điều mà chúng ta luôn nói đến trong các giải pháp đột phá về xây dựng Đảng là nội dung hoàn thiện thể chế. Điều 37 đã làm như vậy để hoàn thiện bộ máy của Đảng. Không chỉ có tài liệu này mà còn nhiều tài liệu khác nữa. Chúng ta bắt đầu từ việc xây dựng cơ chế chính sách chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, công khai để chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng trong Đảng. Công cụ lãnh đạo, chỉ đạo, cầm quyền của Đảng là chính sách; Phương thức lãnh đạo cũng ngang bằng với chủ trương.

Từ chủ trương đến hành động, việc làm cụ thể, không thể nói chung chung. Việc ban hành chặt chẽ các quy định cụ thể như Quy định 37 là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các bước tiếp theo quan trọng hơn nhiều. Đó là tổ chức thực hiện. Phải chuyển hóa thành nhận thức của cán bộ, đảng viên; Thành niềm tin và sự ủng hộ của người dân đối với việc thực hiện quy định này. Việc ban hành quy định mới chỉ là bước đầu. Quán triệt, nhận thức đúng vấn đề và thực hiện tốt các quy định này trong thực tiễn sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Xin cảm ơn ông!

TRẦN LƯU thực hiện

Leave a Reply

Your email address will not be published.