Mon. Aug 8th, 2022
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương đường bay thẳng Việt Nam-Anh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương đường bay thẳng Việt Nam-Anh và Lễ ký kết Tổng đại lý Bamboo Airways. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương đường bay thẳng Việt Nam-Anh và Lễ ký kết Tổng đại lý Bamboo Airways. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương đường bay thẳng Việt Nam-Anh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hiệu trưởng Đại học Liverpool và Đại học Hume. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Jardines tại Việt Nam Alain Cany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Tập đoàn Jardines Adam Keswick và Chủ tịch Tập đoàn Jardines tại Việt Nam Alain Cany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn Pacific Land Pattrick McKillen. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn Pacific Land Pattrick McKillen. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo TTXVN/Vietnam+

Leave a Reply

Your email address will not be published.