Sat. Aug 13th, 2022
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến vùng Scotland Nicola Sturgeon. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến vùng Scotland Nicola Sturgeon. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam-Anh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam-Anh và Lễ ký công bố Tổng đại lý của hãng Bamboo Airways. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam-Anh và Lễ ký công bố Tổng đại lý của hãng Bamboo Airways. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam-Anh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hiệu trưởng trường Đại học Liverpool và Đại học Hume. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.