Sat. Oct 1st, 2022

Ngày 30/10, tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận trực tuyến về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và dự kiến phương án sử dụng. đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Đây cũng là hội nghị cuối cùng, kết thúc hội nghị trực tuyến đầu tiên được tổ chức từ ngày 20 đến 30-10.

Thời sự

Đồng chí Đỗ Đức Duy-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu tại tổ thảo luận trực tuyến.

Tại hội nghị trực tuyến lần thứ nhất, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20 đến 30-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có 44 ý kiến thảo luận mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; Trong đó, bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam;

Cùng với đó là sự chậm trễ trong cải cách chính sách tiền lương; Việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội đến năm 2020; Việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2 năm 2019-2020.

Thời sự

Đại biểu Nguyễn Quốc Thảo-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Thời sự

Đại biểu Triệu Thị Huyền phát biểu thảo luận tại tổ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thi hành án; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến và dự kiến kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai, giai đoạn hai, từ ngày 8 đến 13-11, Quốc hội sẽ họp tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.