Wed. Jul 6th, 2022

Thông qua công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Đảng đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng với trọng trách, tiếp tục kế thừa sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thời sự

Ông Nguyễn Thanh Tùng được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) để hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ xã. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Là nơi thử lửa

Nói về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ: Việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức cơ sở là chủ trương đúng đắn. Chủ trương này đã được nhiều địa phương triển khai một cách bài bản, hiệu quả. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đạt được một số mục tiêu như: Tham mưu, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết ở cơ sở; Là môi trường tốt để cán bộ rèn luyện, trưởng thành; Tăng cường hiểu biết về phong tục, tập quán của đồng bào để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhiều đồng chí sau khi được đào tạo ở cơ sở đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp tỉnh, thậm chí có đồng chí còn trả lời ở các cơ quan Trung ương. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ cơ sở là thực hiện có hiệu quả phương châm “học đi đôi với hành”,” lý luận đi đôi với thực tiễn”, “cán bộ cấp trên phải đi qua cán bộ cấp dưới”.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cần tổng kết, đánh giá cụ thể công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở để phát huy những việc làm tốt. Nhận thức đúng về những hạn chế, khó khăn, bất cập tiếp tục được điều chỉnh, trở thành việc làm thường xuyên, đạt được nhiều kết quả hơn.

Đối với tỉnh Lai Châu, công tác luân chuyển cán bộ cơ sở được Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện rất nghiêm túc, đảm bảo phương châm chung là đúng người, đúng việc. Quá trình lựa chọn, luân chuyển bảo đảm công bằng, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình; Thường xuyên tạo điều kiện, hỗ trợ để các trường hợp luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó giúp cán bộ rèn luyện, trưởng thành, bổ sung nguồn lực có chất lượng để thúc đẩy doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Gặp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương cho biết: Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, nhất là với tỉnh khó khăn, biên giới như Lai Châu. Việc luân chuyển cán bộ đã góp phần tích cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng. Sau luân chuyển, nhiều đồng chí tích lũy được kinh nghiệm trong thực tiễn, phát huy được năng lực lãnh đạo quản lý, được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn.

Mặt khác, tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã có chuyển biến tốt, từng bước đi vào nền nếp. Năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội sát với thực tiễn. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở được đẩy mạnh, nhiều đảng bộ yếu kém kéo dài nhiều năm đã hoàn thành nhiệm vụ. Công tác luân chuyển cán bộ đã tạo được dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đánh giá kỹ công tác quy hoạch cán bộ; Cùng với xây dựng cơ chế, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ; Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Xem xét, điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển để cán bộ luân chuyển yên tâm rèn luyện, cống hiến; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện luân chuyển cán bộ.

Cần chính sách đặc thù đối với cán bộ luân chuyển về huyện nghèo

Những năm qua, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã làm tốt công tác luân chuyển cán bộ cơ sở. Nhiều xã khó khăn như: Khun Há, Giàng Mạ. . . Chuyển biến về mọi mặt. Cán bộ luân chuyển về cơ sở được cơ sở đồng tình ủng hộ, nhân dân tin tưởng. Phát huy năng lực lãnh đạo, sở trường, kinh nghiệm công tác. Đến nay, Huyện ủy Tam Đường đã cử 20 cán bộ huyện về giữ chức vụ lãnh đạo tại 12/13 xã, thị trấn.

Thời sự

Cán bộ luân chuyển cơ sở Nguyễn Thanh Tùng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương tại Bí thư Đảng ủy xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu). Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Cũng thuộc về cán bộ được điều động từ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu về làm Bí thư Huyện ủy Tam Đường. Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của địa phương cũng như chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, bà Tần Thị Quế mong muốn xây dựng Tam Đường trở thành điểm du lịch đặc trưng. Bà Trần Thị Quế đã cùng Huyện ủy, UBND huyện Tam Đường xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng làng du lịch; Quảng bá, tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, lữ hành trên cả nước đến khảo sát, đầu tư, từ đó mở ra hướng phát triển bền vững cho khu vực này trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Tam Đường cho rằng: Trong tình hình phát triển chung của xã hội, đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo địa phương phải không ngừng học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. Việc luân chuyển cán bộ về các vị trí chủ chốt ở cấp xã trong nhà máy, bản thân tôi phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước cần có chế độ, chính sách cụ thể đối với công tác luân chuyển cán bộ để động viên cán bộ yên tâm nhận nhiệm vụ luân chuyển.

Huyện ủy Mường Tè điều động, phân công 11 đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2021. Đồng thời, Tỉnh ủy Lai Châu cũng điều động, bổ nhiệm 2 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè. Đánh giá về năng lực công tác của cán bộ được luân chuyển, điều động, ông Lý Anh Hậu, Bí thư Huyện ủy Mường Tè cho rằng: Việc luân chuyển, điều động cán bộ cơ sở sẽ tăng cường công tác cán bộ. Nơi khó khăn, biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và đào tạo cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

Tuy nhiên, theo Bí thư Huyện ủy Mường Tè, việc luân chuyển cán bộ chủ yếu từ huyện về xã, luân chuyển từ xã lên huyện rất ít. Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển chưa phù hợp, kịp thời như: đi xa, chưa có nhà công vụ. . . Cán bộ xuống cơ sở còn hạn chế như tiếp cận phong tục, tập quán. , tiếng địa phương còn chậm nên việc triển khai nhiệm vụ và hiệu quả công tác bước đầu chưa cao. Thời gian tới, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xem xét có cơ chế, chính sách bồi thường tiền lương, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động về vùng có điều kiện kinh tế-xã hội. Hội đặc biệt khó khăn.

Đánh giá về công tác luân chuyển cán bộ cơ sở ở Lai Châu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (nhiệm kỳ 2010-2015), nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (tháng 3-2015-2016) Lò Văn Giàng cho rằng, đến nay, công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh có nhiều “tốt”. Cán bộ bám sát cơ sở, từ đó nắm bắt tình hình, triển khai công việc tốt hơn. Tạo môi trường để người lao động thử thách trên từng cương vị công tác. Nhờ có báo cáo của cán bộ cơ sở, cấp trên như tỉnh, huyện sẽ có chủ trương đúng, giải quyết kịp thời công việc tại địa phương.

Theo ông Lò Văn Giàng, để công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả cao, Tỉnh ủy Lai Châu cần rút kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian qua. Những điều này phải được tổng kết thành bài học và phổ biến rộng rãi. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; định hướng và đào tạo để họ có thể tìm được việc làm. Đặc biệt, cán bộ phải gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Tại tỉnh Yên Bái, công tác luân chuyển, điều động cán bộ cơ sở được Tỉnh ủy Yên Bái quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, Tỉnh ủy Yên Bái đã bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tăng cường 80 đồng chí, trong đó 41 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, 17 đồng chí là lãnh đạo. Hướng trọng điểm ở cấp xã.

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Tỉnh ủy Yên Bái đã và đang đề ra nhiều giải pháp đột phá như: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển giai đoạn. Hằng năm, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lựa chọn cán bộ phù hợp trên cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả qua thực tế công tác.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi và phân công nhiệm vụ hợp lý để cán bộ luân chuyển nhanh chóng hòa nhập, phát huy tối đa năng lực, sở trường; Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, như: Chế độ tiền lương, học tập. . . Góp phần nâng cao đời sống, giúp người lao động yên tâm công tác, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Kết thúc)

Nhóm phóng viên TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published.