Wed. Jul 6th, 2022
Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tại Hội trường Diên Hồng

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao đổi tại Hội trường Diên Hồng

Thời sự

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp

Thời sự

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao đổi với các đại biểu tại Hội trường Diên Hồng

Thời sự

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Thời sự

Các đại biểu trả lời phỏng vấn của phóng viên bên lề Hội nghị

Minh Thành – Nghĩa Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published.