Wed. Jul 6th, 2022
Thời sự

Ngày 30/10, Quốc hội thảo luận về quy hoạch sử dụng đất quốc gia (Ảnh minh họa)

Theo chương trình, sáng 30/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 30/10 cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất (họp trực tuyến) của Quốc hội. Theo chương trình kỳ họp thứ hai, từ ngày 8-11 đến 13-11, Quốc hội sẽ họp tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội).

Trước đó, trong phiên làm việc sáng 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao và nhất trí với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng thời nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan và phù hợp với các cam kết của Nhà nước. Nghiệp vụ bảo hiểm tại Việt Nam; Phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Ngoài ra, tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể của dự án luật. Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến phương án sử dụng. đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự kiến phương án cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Trọng Sang

Leave a Reply

Your email address will not be published.