Sat. May 21st, 2022
Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4

Thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn cấp phó

Theo Kết luận, trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã tạo nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế, khuyết điểm, khi một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật.

Thời sự

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Ảnh: Nhật Minh

Để đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo QUTƯ, cán bộ dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, “đúng vai trên cương vị công tác”, thực sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Trung ương đồng ý thực hiện thí điểm một số chủ trương như người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; Cùng với đó, người đứng đầu được ủy quyền bổ nhiệm nhân sự trong quy hoạch, miễn nhiệm người đứng đầu cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đặc biệt, Trung ương yêu cầu phải nhanh chóng miễn nhiệm, từ chức, thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực, uy tín thấp, mắc sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết nhiệm kỳ. Đối với công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ phải phù hợp với chức danh quy hoạch; Bảo đảm cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với phát triển cán bộ ở địa phương, luân chuyển ngang, dọc, luân chuyển cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội sang các lĩnh vực khác và ngược lại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương. Đồng thời, xây dựng cơ chế phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài, cán bộ ưu tú, cán bộ trẻ để đào tạo, bổ sung cán bộ cho Đảng; Thu hút, khuyến khích cán bộ làm việc ở những cơ quan, lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, quan trọng.

Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ

Về công tác kiểm tra, giám sát, Trung ương yêu cầu tập trung vào tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Và có nhiều đơn thư khiếu kiện kéo dài. Bên cạnh đó, cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện ngay từ trong nội bộ, chấn chỉnh ngay những vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, những vi phạm nhỏ có thể tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa”; Ngay tại các chi nhánh của nhà máy, không để kéo dài, đùn đẩy lên tuyến trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương, khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Trung ương yêu cầu sớm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. . đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Vụ việc này do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường phối hợp đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến cơ sở. Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, trước hết là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Văn Kiên

Leave a Reply

Your email address will not be published.