Sat. May 21st, 2022

Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là 26 bản đồng bào dân tộc Mông ở vùng biên giới. Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Thời sự

Đứng trước cờ Đảng, đảng viên Lầu Thị Chơ, Chi bộ bản On tuyên thệ kết nạp Đảng.

Năm 2009, thực hiện chủ trương xóa bản trắng đảng viên của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 (Quân khu 4) đã tham mưu cho chính quyền xã Tam Chung, huyện Mường Lát và Bộ Chỉ huy Quân sự. Thanh Hóa đã tuyển chọn được nhiều con em đồng bào dân tộc Mông nhập ngũ, qua đó tạo điều kiện kết nạp đảng viên, làm nòng cốt trong công tác xây dựng, phát triển Đảng sau này.

Ông Giàng A Chóng, quê ở bản An, xã Tam Chung lúc bấy giờ cùng nhiều đồng đội tham gia bộ đội tại Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa. Sau 3 năm thực hiện nhiệm vụ ở đảo Hòn Mê, được chỉ huy đơn vị nhiệt tình giúp đỡ, bồi dưỡng, Giàng A Chống vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thời sự

Họp chi bộ thôn An, xã Tam Chung

Rời quân ngũ trở về bản, Giàng A Chống đã vận dụng và phát huy tốt những kiến thức được trang bị trong thời gian tại ngũ, tích cực chia sẻ động viên, vận động bà con trong bản phát triển kinh tế, văn hóa. , xã hội, đẩy lùi các phong tục, tập quán lạc hậu.

Giàng A Chống là người đầu tiên trong thôn được kết nạp Đảng, anh đã giúp đỡ, dìu dắt hơn 10 quần chúng ưu tú trong thôn lần lượt đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Khi thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với dân trước hết phải triển khai trong cấp ủy, chi bộ, xem xét chỉ đạo, làm cho phù hợp, sau đó mới vận động dân bản thực hiện nhiệm vụ chính trị. Về công tác phát triển đảng viên, vẫn còn những khó khăn như trình độ dân trí hạn chế, khó đưa quần chúng vào Đảng, vì vậy phải tiên phong đi đầu.” -Anh Giang A phản đối chia sẻ.

Thời sự

Ông Giàng A Chóng, Bí thư Chi bộ bản An tuyên truyền phát triển kinh tế cho bà con cùng cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5

Với nhiều giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, phân công các đảng viên trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành về sinh hoạt cùng với các chi bộ bản, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy có hướng đi đúng đắn. Bà Lò Thị Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung cho biết khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy xã phối hợp với ban, ngành của huyện, ngoài tuyên truyền tại các cuộc họp bản còn tổ chức bằng nhiều hình thức khác như chiếu phim…. để người dân nắm bắt được chương trình, Nghị quyết của Đảng.

Sau nhiều nỗ lực của cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương, tháng 3-2014, Đảng bộ huyện Mường Lát đã xóa được 26 bản Mông đặc biệt khó khăn và toàn bộ bản trắng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phòng chính quyền cấp huyện nói chung.

Lâu nay, nói đến người Mông thường gắn liền với những hủ tục lạc hậu về ma chay, tảo hôn, đói nghèo… Nhưng từ chương trình phát triển Ðảng ở Mường Lát cho thấy, trong số 26 chi bộ ở bản Mông, nhiều chi bộ đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Tiêu biểu như các chi bộ: Sai Khao (Mường Lý); Pa Bua (Trung Lý); Chung (Pù Nhi). . .

Thời sự

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 (Quân khu 4) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa giúp dân xây dựng nhà văn hóa.

Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Pú Nhi cho biết, bản Chung là một nông thôn mới điển hình, có nhiều cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tuyên truyền, người dân đã nhận thức và hiểu được ý thức tự lực, tự cường là chủ yếu để phát triển kinh tế, không còn tư tưởng ỷ lại mà phải tự lực, tự cường. Cụ thể, đối với chương trình phát triển nông thôn mới nói chung là chủ trương, chính sách nhưng người dân không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đóng góp xây dựng quê hương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát Triệu Minh Xiết, vai trò của cán bộ, đảng viên, chi bộ đã làm thay đổi dần phong tục tập quán lạc hậu của người dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện:

“Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian tới, ở những thôn, bản đặc biệt khó khăn phải từng bước ổn định, phát triển hơn nữa. Vai trò tổ chức đảng thực tiễn cho thấy, cũng ở thôn bản khó khăn nhưng nơi nào tổ chức đảng mạnh thì tình hình ổn định, phát triển kinh tế tốt hơn” – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cho biết.

Mường Lát đã xóa được bản trắng đảng viên, chi bộ, nhưng xóa đói, giảm nghèo, xóa các hủ tục lạc hậu vẫn còn lâu dài. Không ai khác, chính đảng viên, cơ sở Đảng sẽ là hạt nhân thực hiện nhiệm vụ này.

Sỹ Đức/VOV1

Leave a Reply

Your email address will not be published.