Sat. May 21st, 2022
Thời sự

Bà Trương Thanh Nga – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, ngoài cùng bên phải – tặng hoa chú mừng Đại hội

Đại hội đã đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu ra 15 Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 5 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 – được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 2 Phó chủ tịch là bà Bùi Ngọc Bích Thủy và bà Bùi Thị Trang Nhung.

Đại hội cũng đã bầu ra 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Trương Thanh Nga – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương – đánh giá cao những kết quả mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các chị xứng đáng là những “bông hoa thép” trong lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người nữ Công an trong lòng Nhân dân.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương kỳ vọng, cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục phát huy sự tích cực, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Hội; chủ động tham mưu đề xuất các vấn đề liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em…

Thời sự

Đại hội đã bầu ra 15 Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 7 chỉ tiêu. Theo đó, 100% cơ sở Hội và hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa, tổ chức quyên góp, ủng hộ xây dựng được từ 2 – 3 căn nhà tình nghĩa. Hội Phụ nữ Công an tỉnh trực tiếp xây dựng, chỉ đạo, nhân rộng từ 1 – 2 mô hình, công trình phần việc gắn với 3 nội dung phong trào thi đua. Mỗi Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện ít nhất 1 mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, có hiệu quả thiết thực phục vụ công tác chuyên môn. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát ít nhất 1 nội dung, kết quả giám sát và những đề xuất, kiến nghị được phản ánh kịp thời cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp giải quyết…

Đ.Hưng

Leave a Reply

Your email address will not be published.