Sat. May 21st, 2022

Tham dự Đại hội có 117 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên của các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Phát huy truyền thống của phụ nữ Binh đoàn 16 với 8 chữ vàng “Tự tin, năng động, trung hậu, đảm đang”, 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ có nhiều đổi mới về nội dung, phương hướng. Phương thức hoạt động, tạo dấu ấn quan trọng.

Thời sự

Đại diện các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021 được Bộ tư lệnh binh đoàn khen thưởng.

Tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, hoạt động đúng hướng, đúng chức năng, phát huy tốt tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, tạo điều kiện cho nữ quân nhân, công nhân viên chức lao động. , phấn đấu, trưởng thành.

Đội ngũ cán bộ Hội luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chủ động bám sát nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sâu sát cơ sở, tham mưu, đề xuất những nội dung, giải pháp đúng đắn. , phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, xây dựng gia đình vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thời sự

Các đại biểu dự đại hội.

5 năm qua, Quân đoàn có 92,6% cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó 60% cán bộ, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; 60 tập thể được tặng bằng khen, 267 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Hơn 2.100 cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội thảo luận, đề ra 4 khâu đột phá gồm: Giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ theo 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và chuẩn mực. Phụ nữ “bốn tốt”; Thực hiện tốt chính sách giới và bình đẳng giới gắn với hiệu quả chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong quân đội giai đoạn 2021-2025; Phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất; Tập trung xây dựng gia đình bền vững “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Tin, ảnh: ANH ĐỨC – NGUYỄN HUỲNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.