Sat. May 21st, 2022

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội thi cũng là dịp giúp các báo cáo viên trên địa bàn trau dồi, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đây cũng là dịp để Huyện ủy đánh giá đúng năng lực, trình độ; Đồng thời, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch tăng cường báo cáo viên cho các vùng, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Thời sự

7 thí sinh lọt vào vòng thi chung khảo

Lọt vào vòng chung khảo, gồm 07 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo. Mặc dù tác nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng các báo cáo viên dự thi rất tích cực, chủ động, xác định rõ trách nhiệm và chuẩn bị chu đáo các nội dung tham gia dự thi. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi phải trải qua 3 phần thi gồm: Chuẩn bị đề cương; Trình bày và trả lời các câu hỏi do Ban giám khảo đưa ra. . . Qua đánh giá của các báo cáo viên viết đề cương cho thấy: Một số báo cáo viên đã chuẩn bị đề cương công phu, chặt chẽ về chất lượng, nội dung, bố cục. Chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, liên hệ, gắn nội dung với thực tiễn địa phương, đơn vị báo cáo viên tác nghiệp.

Phát biểu tại hội thi, Phó bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao nhấn mạnh, tuyên truyền là một trong những hình thái chủ yếu của công tác tư tưởng của Đảng, nhằm phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng Nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong từng thời điểm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để triển khai những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước, Thủ đô và quận, qua đó góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho báo cáo viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện. đồng thời trao 3 giải nhì và 3 giải ba cho các thí sinh đến từ các đơn vị khác.

Phương Nga

Leave a Reply

Your email address will not be published.