Sat. May 21st, 2022
Thời sự

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến trao thư của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc chúc mừng Đại hội (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

* Tại Đại hội đại biểu phụ nữ H.Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, tích cực học tập, nâng cao trình độ nhận thức, rèn luyện phẩm chất, khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, 2 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội bằng các kế hoạch, chương trình cụ thể; thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thảo luận đề ra mục tiêu, 12 chỉ tiêu cụ thể và 4 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 23 đại biểu đi H. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang, Chủ tịch Hội LHPN Xuân Lộc khóa VI tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Xuân Lộc khóa VII.

* Tại Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Trảng Bom lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, bên cạnh việc đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã dành nhiều thời gian. Thảo luận phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời sự

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng khóa IV ra quân nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu mà các cấp Hội H.Trảng Bom hướng đến là phát huy truyền thống đoàn kết, sức sáng tạo, phát triển của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ IV. Bên cạnh phấn đấu thực hiện 15 chỉ tiêu, Hội các cấp sẽ phát động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trảng Bom khóa III tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ Trảng Bom khóa IV.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội LHPN Sóc Trăng khóa IV cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn đoàn kết, tự tin, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm giành thắng lợi. Lợi của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IV.

Nga Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.