Mon. May 23rd, 2022

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Các đại biểu cho rằng, cần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, thực hiện nghiêm các tiêu chí nhưng mở rộng đối tượng để khuyến khích, động viên, tạo sự lan tỏa. . .

Thời sự

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận trực tuyến tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thị

Khen thưởng phải chính xác

Các đại biểu QH cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội; Tán thành sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện các luật hiện hành để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; Khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; Bổ sung những vấn đề mới phát sinh, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn hình thức khen thưởng trong Luật phải bảo đảm tính chính xác, không trùng lặp, chồng chéo; Chú trọng khen thưởng tập thể cơ sở, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; Các doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học; Khắc phục cơ bản những hạn chế, vướng mắc về năng lực, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng (Hà Nam) khẳng định, không thể phủ nhận vai trò, động lực và ảnh hưởng to lớn của các phong trào thi đua đối với đời sống xã hội cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã có những điều chỉnh, bổ sung về hình thức, phạm vi thi đua. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, nội dung thi đua trong dự thảo Luật sửa đổi còn nặng tính chất hành chính, quốc gia. . .

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung phạm vi, thẩm quyền của các đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua để có quy định khuyến khích mọi hình thức thi đua. đa dạng, có sự tham gia của nhiều thành phần, tầng lớp xã hội.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XV đã bỏ đối tượng xét tặng danh hiệu NSND so với quy định hiện hành. “Nghệ sĩ ưu tú” cho các nhạc sĩ, phát thanh viên.

Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) cho rằng, không nên xét tặng danh hiệu này cho nhạc sĩ. Các đại biểu thống nhất không đưa phát thanh viên vào đối tượng xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, nhưng vẫn giữ khán giả là các nhạc sĩ, bởi họ có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

Theo đại biểu, nhạc sĩ không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng phải khẳng định họ vẫn là nghệ sĩ, là những nhân vật quan trọng gián tiếp tạo ra những sản phẩm sáng tạo đến với công chúng như đạo diễn, quay phim. , nghệ sĩ, âm thanh, biên đạo múa. . .

Ngành điện ảnh cần quy định chặt chẽ hơn để xử lý vi phạm

Tham gia thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Phúc cho rằng, để khẳng định vị thế của nền điện ảnh Việt Nam, Ban soạn thảo của Quốc hội (QH) cần cân nhắc, xem xét điều chỉnh khoản 4 Điều 3 thành “Công nghiệp điện ảnh Việt Nam” và phần tiêu đề Điều 4 thành “Nguyên tắc hoạt động của điện ảnh Việt Nam”.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc đề nghị Quốc hội và Ban soạn thảo xem xét, bổ sung cụ thể hơn các mức độ kiểm duyệt, xử lý trách nhiệm đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh và tập trung vào nội dung của dự thảo tại các điểm g, h, i, k tại khoản 2, Điều 10 theo hướng lượng hóa tối đa các tiêu chí này hoặc giao cho cơ quan có trách nhiệm quy định cụ thể bộ tiêu chí bảo đảm lành mạnh hóa nền điện ảnh Việt Nam, giữ gìn và phát huy bản sắc Việt Nam.

Đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị Quốc hội, Ban soạn thảo xem xét, bổ sung quy định chặt chẽ hơn về xử lý vi phạm đối với từng nội dung vi phạm thuộc quyền sở hữu trí tuệ. đồng bộ với các luật có liên quan. Bên cạnh đó, cần tăng thời hạn để cơ quan cấp phép phân loại phim trả lời bằng văn bản khi có thay đổi về nội dung phim, có thể là 10 ngày thay vì 5 ngày như dự thảo. , bảo đảm chất lượng thẩm định theo đúng quy chế, quy định liên quan đến nội dung này.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc cũng đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung Chương 2, Điều 13 có nội dung liên quan đến phương án đầu tư phim trường, nhằm tạo cơ chế khi xem xét triển khai các quy hoạch cấp quốc gia và cấp vùng để có thể thu hút các nguồn đầu tư tham gia vào các hãng phim, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành điện ảnh Việt Nam, vừa tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch để quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề phổ biến phim trên không gian mạng, tại điểm e, khoản 1, Điều 22, đại biểu Phúc cho rằng, khi chỉ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hàng năm, quy định của dự thảo Luật còn nhiều lỗ hổng. Năm hoặc không thường xuyên. Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, đề nghị QH tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định này chặt chẽ hơn.

Khắc phục sự bất công

Giải trình các nội dung đại biểu nêu, thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với Ủy ban Xã hội và các cơ quan nghiên cứu. Liên quan đến việc bổ sung, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 6/2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) lần này đã bao quát rất rộng cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội và tập thể. Các cá nhân, gia đình người Việt Nam ở nước ngoài, các tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nguyên tắc đầu tiên được Ban soạn thảo quán triệt, thể hiện đồng bộ là bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, hợp lý, công bằng, bình đẳng, khoa học, thiết thực, tạo động lực mới. Cho công tác thi đua, khen thưởng.

Nguyên tắc thứ hai là bảo đảm tính kế thừa và đổi mới. Kế thừa những thuật ngữ, nội dung và những vấn đề thực tiễn đã được thực tiễn chứng minh là rất hợp lý, có tính khái quát và ổn định, kể cả tên gọi chức danh và nghiên cứu để cập nhật những vấn đề xuất phát từ thực tiễn. , hướng mạnh hơn vào khu vực ngoài nhà nước và khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu, nhất là công nhân, nông dân, doanh nghiệp, doanh nhân trí thức, nhà khoa học. . . Nhất là khen thưởng tập thể cơ sở, hướng về cơ sở, quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Nguyên tắc thứ ba là bảo đảm mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng, trong thi đua có danh hiệu thi đua thì trong hình thức khen thưởng cũng có danh hiệu thi đua.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc khen thưởng nhằm khắc phục tình trạng nặng về khen thưởng trong điều kiện dồn dập thành tích, tích lũy thành tích, khen thưởng không công bằng và một số hình thức khen thưởng. Trong đó, chú trọng khen thưởng khu vực ngoài nhà nước, những người trực tiếp lao động sản xuất và công tác, học tập, chiến đấu. . .

ĐỖ BÌNH-MINH THIÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.