Sat. Sep 24th, 2022
Thời sự

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Linh Nguyễn)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 28/10, sau khi thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã giải trình, làm rõ thêm. Một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng cho biết, qua thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) lần này và đã có những phân tích, chia sẻ, chia sẻ. Thêm nhiều vấn đề thiết thực, khoa học, thực tiễn và liên quan. Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với Ủy ban Xã hội của Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 6/2022.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc sửa đổi luật lần này bao trùm cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội. Tập thể, cá nhân, gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Các tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Vì vậy, làm thế nào để bảo đảm tính bao quát, phủ sóng của tất cả các đối tượng này là vấn đề rất lớn đối với cơ quan soạn thảo. Do đó, theo Bộ trưởng, nguyên tắc đầu tiên được Ban soạn thảo hiểu rất rõ và thể hiện đồng bộ là phải bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, hợp lý, công bằng, bình đẳng và khoa học. , thiết thực và tạo động lực mới cho công tác thi đua, khen thưởng.

Nguyên tắc thứ hai là bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, kế thừa những điều, khoản, những nội dung, những vấn đề mà thực tế đã chứng minh là rất hợp lý, có tính phổ biến và ổn định. , kể cả tên chức danh.

Bộ trưởng nhấn mạnh nghiên cứu đổi mới, nhưng vấn đề xuất phát từ thực tiễn, nghiêng nhiều hơn về khu vực ngoài nhà nước và khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu… Đối tượng là công nhân, nông dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học… Đặc biệt, ở cơ sở, khen thưởng các tập thể cơ sở, quan tâm nhiều hơn đến vùng sâu, vùng xa. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Nguyên tắc thứ ba là bảo đảm mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. Đặc biệt, trong lần sửa đổi luật này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trọng tâm là phải đảm bảo độ bao phủ rộng nhất, nơi nào có thành tích, khắc phục tình trạng khen thưởng nặng về dồn thành tích, dồn thành tích, tạo ra sự bất bình đẳng và hình thức khen thưởng.

“Như vậy, yêu cầu đặt ra đối với vấn đề này là phải thiết kế nhất quán, nhất quán, thể hiện trước hết từ nguyên tắc thi đua khen thưởng, đặc biệt đối với công tác khen thưởng đã được nhấn mạnh rất rõ ràng và cụ thể về công tác thi đua khen thưởng”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.

Thời sự

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Dự thảo Luật cũng điều chỉnh theo hướng bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng, khen thưởng và thành tích, chú trọng khen thưởng khu vực ngoài nhà nước, trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác chiến đấu.

Cụ thể, theo Bộ trưởng, Luật hiện hành mới chỉ có 5 loại hình khen thưởng nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Lần này, dự luật quy định 6 loại hình khen thưởng, bao gồm khen thưởng bằng khen, khen thưởng đột xuất, khen thưởng trong phong trào thi đua, khen thưởng thành tích cống hiến, khen thưởng hằng năm và khen thưởng ở nước ngoài.

Từ đó, các loại hình khen thưởng nêu trên được cụ thể hóa thành hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn khen thưởng, rõ nhất là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và giải thưởng Nhà nước bao trùm tất cả các đối tượng.

Với thiết kế như vậy, tỷ lệ tiêu chí khen thưởng chiếm khoảng 3/4 hình thức khen thưởng theo nguyên tắc thành tích. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, đây là điểm mới trong dự thảo Luật và cho biết, trong thời gian tới, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung để đảm bảo hiểu đầy đủ nguyên tắc này. Hơn so với

Về một số vấn đề mới còn có ý kiến khác nhau, Bộ trưởng cho biết, đối với thi đua và các danh hiệu thi đua, Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) kỳ này đã bổ sung thêm danh hiệu thi đua cấp xã. Các phường, thị trấn tiêu biểu, nhằm lồng ghép để thống nhất, đồng bộ các phong trào thi đua xuất phát từ thực tiễn. Điểm mới này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của các đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp hơn, đặc biệt quan tâm đến các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để phù hợp hơn với tiêu chí, thực tiễn, đồng thời phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể cho phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn.

Về các danh hiệu thôn, bản, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu và gia đình văn hóa tiêu biểu, Ban soạn thảo cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để xây dựng các tiêu chí phù hợp với danh hiệu này. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cũng sẽ tiếp tục được rà soát để phù hợp hơn. Bên cạnh đó, tập trung xác định hiệu quả phạm vi ứng dụng thực tiễn của sáng kiến hoặc đề tài, dự án khoa học để hợp lý hơn.

Về khen thưởng, theo Bộ trưởng, đây cũng là nội dung cốt lõi của dự án luật, chiếm một tỷ trọng lớn trong sửa đổi, bổ sung, khi có tới 53/98 điều với 26 hình thức khen thưởng và 42 cấp độ khen thưởng.

Riêng nội dung về Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang vẫn còn có ý kiến khác nhau. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục xử lý vấn đề này và báo cáo chủ trương với Đảng đoàn Quốc hội để tiếp tục thảo luận tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, trên cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published.