Sat. May 21st, 2022
Thời sự

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển) và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến trực tiếp.

Theo báo cáo của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2020, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác giáo dục với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo cơ hội thuận lợi cho giáo dục Việt Nam tiếp cận các nguồn tri thức mới với các mô hình giáo dục tiên tiến, đồng thời tranh thủ nguồn lực của các nước để phát triển giáo dục.

Cả nước có 86,6% học sinh lớp 3-5 học tiếng Anh và tin học. Đến năm 2020-2021, 99% học sinh lớp 3 trên toàn quốc sẽ học tiếng Anh. Từ năm học 2022-2023, ngoại ngữ là môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3-12 ở các trường phổ thông.

Chương trình giáo dục tích hợp, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo bậc mầm non, phổ thông đã góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục đại học Việt Nam. Nam, giúp người học tiếp cận với các chương trình quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và trình độ ngoại ngữ cho người học và giáo viên.

Báo cáo cũng chỉ rõ, công tác hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Theo đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và sự vào cuộc hiệu quả của các cơ quan; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; Trong đó cần có những hành động, việc làm cụ thể đối với từng cơ sở giáo dục, địa phương để đạt hiệu quả cao.

Hợp tác quốc tế có trọng tâm, trọng điểm là phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đầu tư vật lực, nhân lực để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Hơn nữa ra khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông không ngừng phát triển, ngành giáo dục Việt Nam có điều kiện thuận lợi để đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục. Đổi mới quản lý giáo dục, hướng tới giáo dục điện tử, đáp ứng nhu cầu của người học.

Thời sự

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Đề án “Hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030” và dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn”. đến năm 2045″.

Chia sẻ về chủ trương hội nhập giáo dục trong bối cảnh mới, tiến sỹ Lê Đình Tịnh, Học viện Ngoại giao nhìn nhận, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực tham gia và đưa ra nhiều chương trình, hoạt động, trở thành một trong những mũi nhọn quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

“Bên cạnh đó, cần có sự điều chỉnh chính sách phù hợp, qua đó kịp thời nắm bắt những cơ hội chưa từng có và vượt qua những thách thức”, TS Lê Đình Tịnh nói.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh vai trò của hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong đó có Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Cục GDQPAN và các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo để hoàn thiện dự thảo Chiến lược và Đề án “Hội nhập quốc tế”. Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030″. Cùng với đó, các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến đến Ban tổ chức để tập hợp tài liệu trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.